Grundämnena och det periodiska systemet

Välkommen till Grundämnen.com! En sajt tillägnad naturens alla grundämnen och deras indelning i det periodiska systemet.

Grundämnen och kemiska föreningar

Definitionen av ett grundämne är att det är en substans där de atomer som bygger upp substansen har samma antal protoner i atomkärnan. Med detta menar man då att substansen byggs upp av atomer som är av samma typ, samma grundämne. Men om en del av atomerna som bygger upp substanserna inte är av samma typ, det vill säga om de har ett annat antal protoner i sina atomkärnor; då kallas substansen istället för kemisk förening.

Grundämnenas periodiska system

Även för den som inte är så bevandrad i kemins värld, eller ens intresserad av naturvetenskap, är nog det periodiska systemet någorlunda bekant. Det periodiska systemet är ett schema över de grundämnen som vetenskapen känner till (118 stycken) och systemet är utformat så att alla ämnen delas in i olika grupper, perioder samt en kronologisk ordning. Genom att titta på ett grundämnes placering i det periodiska systemet kan man utläsa en hel del om ämnets egenskaper. Den grövsta och mest grundläggande uppdelningen man kan göra är den mellan metaller och icke-metaller.

Klicka dig vidare till Periodiska systemet för att se hela det periodiska systemet och läsa om alla våra fantastiska grundämnen.

Periodiska systemet vinklatt snett

Klicka på bilden för att komma till det periodiska systemet