Grundämnen.com/Periodiska systemet/Californium (Cf) - 98

Grundämnet californium (Cf)

Californium är grundämne 98 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för californium vilket betyder att californium har nittioåtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för californium är Cf och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Californium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Berkelium    ←   Californium   →    Einsteinium
Bild på grundämnet californium

10 mg metalliskt californium (249Cf)
© United States Department of Energy / Public domain
Engelskt namn
Californium
Kemiskt tecken
Cf
Ämnesklass
Atomnummer
98
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
251 u
Antal protoner i kärnan
98
Densitet
15100 kg/m3
Smältpunkt
1173 K   (900 ℃)
3-4 Mohs
[Rn] 5f107s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f107s2
Upptäckt år
1950
Upptäckt av
Lawrence Berkeley National Laboratory
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet californium

Californium är en mjuk och formbar transuranisk radioaktiv metall, som till utseendet är silvervit. Californium är ett syntetiskt grundämne, dvs. det existerar inte naturlig på jorden utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Den stabilaste californium-isotopen (251Cf) har en halveringstid på ca. 898 år, den isotop som är vanligast använd inom forskningen är dock 252Cf som har en halveringstid på ca. 2,65 år.

Californiums användningsområden

Californium är en av få transuraner som man har funnit rent praktiska användningsområden för, där man i huvudsak drar nytta av den naturliga neutronstrålning som finns hos vissa californium-isotoper. Neutronstrålningen kan t.ex. hjälpa till vid uppstart av vissa kärnreaktorer samt som analysverktyg vid studier av material med hjälp av neutrondiffraktion och neutronspektroskopi.

Kort historik om californium

Grundämne 98 upptäcktes 1950 vid Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien i USA. När det upptäcktes var californium det sjätte transuraniska grundämnet att upptäckas. Grundämnet döptes efter den delstat i USA som det universitet som laboratoriet där man upptäckte californium ligger i, Kalifornien (California på engelska).


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25.


Skriv en kommentar