Grundämnet cesium (Cs)

Cesium är grundämne 55 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för cesium vilket betyder att cesium har femtiofem protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för cesium är Cs och grundämnet hör till ämnesklassen alkalimetaller.

Cesium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Xenon    ←   Cesium   →    Barium
Bild på grundämnet cesium

Cesiumkristaller (guldfärgade) bredvid rubidiumkristaller (silverfärgade).
© ErpingWu / CC BY-SA
Engelskt namn
Caesium
Kemiskt tecken
Cs
Ämnesklass
Atomnummer
55
Grupp
1
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
132,9054519 u
Antal protoner i kärnan
55
Densitet
1879 kg/m3
Smältpunkt
301,6 K   (28,6 ℃)
Kokpunkt
944 K   (671 ℃)
0,2 Mohs
[Xe] 6s1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s1
Upptäckt år
1860
Upptäckt av
Robert Bunsen och Gustav Kirchhoff
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Cesiums egenskaper, framställning och användning

Eftersom cesium är en alkalimetall har den ett typiskt glänsande och silvervitt utseende. Smältpunkten för metallen är väldigt låg, enbart ca. 29 °C, vilket har som följd att cesium nästan är flytande i rumstemperatur. I ren form är cesium ett extremt reaktivt grundämne, inte minst med vatten och is, vilket även de andra alkalimetallerna är.

På grund av sin extrema reaktivitet återfinns cesium naturligt enbart i form av olika kemiska föreningar med andra ämnen. Man utvinner ofta cesium ur mineralet pollucit, där cesium förekommer tillsammans med bland annat aluminium, kisel och syre. Oftast måste cesium också renas från ett annat grundämne, rubidium, då dessa två ämnen förekommer tillsammans. I en sjö i Manitoba i Kanada finns en av världens största naturliga cesiumförekomster, där man uppskattar att det finns ca. 350 000 ton pollucit.

Flera användingsområden

Användningsområden för cesium är bland annat att den är bra just för att etsa glas, detta på grund av reaktiviteten. Cesium användas också inom oljeindustrin i form av föreningen cesiumformiat som en beståndsdel i borroljor.

Ett annat viktigt användningsområde är i atomur, eller cesiumur, där man använder resonansfrekvensen hos isotopen cesium-133 (133Cs) som referenspunkt. Isotopen cesium-133 är för övrigt även den enda stabila isotopen hos grundämnet.

Kort historik om cesium

Upptäckten av grundämnet cesium gjordes år 1860 av de två tyska kemisterna Robert Bunsen och Gustav Kirchhoff. Vid en spektroskopisk analys av mineralvatten upptäcktes blå linjer på det spektrum som då bildades. På grund av den blå färgen fick grundämnet namnet caesium, från det latinska ordet caesius som betyder himmelsblå.

Cesium var även det första grundämnet som man upptäckte genom att använda sig av ett spektroskop, vilket är en uppfinning som även Bunsen och Kirchhoff ligger bakom.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-04-22.


Skriv en kommentar