Grundämnet erbium (Er)

Erbium är grundämne 68 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för erbium vilket betyder att erbium har sextioåtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för erbium är Er och grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Erbium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Holmium    ←   Erbium   →    Tulium
Bild på grundämnet erbium

Lantanoidmetallen erbium.
© Erbium.jpg:Tomihahndorf at de.wikipediaderivative work: Materialscientist / CC BY-SA
Engelskt namn
Erbium
Kemiskt tecken
Er
Ämnesklass
Atomnummer
68
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
167,259 u
Antal protoner i kärnan
68
Densitet
9000 kg/m3
Smältpunkt
1795 K   (1522 ℃)
Kokpunkt
2783 K   (2510 ℃)
[Xe] 4f126s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f126s2
Upptäckt år
1843
Upptäckt av
Carl Gustaf Mosander
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet erbium

Erbium är en fast men ändå formbar metall, som är silvervit till utseendet och som naturligt sett endast kan hittas kemiskt bunden till andra grundämnen. Erbium är ferromagnetiskt under 19 Kelvin, antiferromagnetiskt mellan 19 och 80 Kelvin och paramagnetiskt över 80 Kelvin. Det huvudsakliga användningsområdet för erbium är i lasrar, men metallen används även i legeringar med bland annat vanadin samt kan även användas i styrstavar i kärnkraftverk för att absorbera neutroner. Ett annat användningsområde av erbium är den rosafärgade erbiumoxiden Er2O3, som kan användas som färgämne för t.ex. glas, porslin och smycken.

Kort historik om erbium

Grundämne 68 upptäcktes 1843 av den svenske kemisten Carl Gustaf Mosander, när han analyserade exemplar av mineralet gadolinit från Ytterby gruva i Stockholms skärgård. I samma veva lyckades han även upptäcka grundämnet terbium. Erbium har även fått sitt namn från Ytterby gruva.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-01.


Skriv en kommentar