Grundämnet guld (Au)

Guld är grundämne 79 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för guld vilket betyder att guld har sjuttionio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för guld är Au och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Guld i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Platina    ←   Guld   →    Kvicksilver
Bild på grundämnet guld

Ren guldklimp från fyndighet i Australien.
© James St. John / CC BY
Engelskt namn
Gold
Kemiskt tecken
Au
Atomnummer
79
Grupp
11
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
196,966569 u
Antal protoner i kärnan
79
Densitet
19320 kg/m3
Smältpunkt
1336 K   (1063 ℃)
Kokpunkt
3090 K   (2817 ℃)
2,5 Mohs
[Xe] 4f145d106s1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s1
Upptäckt år
ca. 6000 fvt
Upptäckt av
Folkslag i forntida mellanöstern
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet guld

Guld är troligtvis det genom historien mest välkända, och kanske även mest omtyckta, av alla grundämnen. En ädelmetall som har varit känd och använd som betalmedel, till smycken och konstverk genom hela mänsklighetens historia. Tillsammans med de andra myntmetallerna silver och koppar har guldet alltid haft en central roll i det samhällsbygge som pågår än idag.

Kort historik om guld

Det är omöjligt att säga någonting om vem som skulle ha upptäckt guld, då det är ett grundämne som man har hittat spår av från långt innan människan började teckna ned historien. Man har faktiskt hitta små mängder av rent guld i grottor som härstammar från runt 40 000 år före Kristus, dvs. under äldre stenåldern. En orsak till att man kan hitta spår från användandet av guld sedan väldigt långt tillbaka i tiden, är att guld är en väldigt beständig metall som motvilligt reagerar med andra ämnen. Ett föremål av guld kan därför ligga oförändrat i marken under väldigt lång tid, tills någon nyfiken arkeolog snubblar över artefakten.

Den kemiska beteckningen för guld (Au) kommer från det latinska ordet för guld, aurum, medan ordet gold/guld har ett germanskt ursprung i form av ordet för "gul", ghol.

Guldets egenskaper, framställning och användning

Guld är en metall som har en säregen gulskimrande glans, som förknippas med och har gett upphov till färgen guld. Som metall är guld relativt mjuk men ändå kompakt, samtidigt som den är den mest formbara av alla kända metaller. Guld är även den mest kemiskt tåliga metallen då den har en stark resistens mot oxidation samt inte har någon utbredd benägenhet att reagera med andra ämnen. Guld löses inte heller av syror på samma sätt som andra metaller gör, dock kan kungsvatten (en blandning av saltsyra och salpetersyra) användas för att lösa guld.

Användning inom elektronik och tandvård

På grund av sin starka resistens mot oxidation och ovillighet att reagera med andra ämnen kan guld användas inom tandvården i form av fyllningsmaterial för att laga hål, även om det var vanligare förr i tiden används guld även än idag. Guld är också en bra ledare av ström och används i elektriska kretsar, ungefär 10 % av allt guld som produceras varje år används till detta ändamål.

Förekomst och utvinning

Guld förekommer naturligt, både i form av guldådror i berggrunden och som klimpar och korn i jord och mark. Utvinning av guld sker både industriellt genom stora guldgruvor, men många har även t.ex. guldvaskning som hobby och ägnar sig åt guldprospektering. Varje år bryts ungefär 2 500 till 3 000 ton guld.

Användning till smycken och investering

Av det guld som produceras används ungefär 50 % till smycken och 40 % för investeringsändamål i form av guldtackor, guldmynt och liknande. Guld anses ofta vara en av de mer stabilare investeringarna man kan göra, här kan du se dagens guldpris och även se hur priset har ändrats genom åren. Att man gärna använder guld till smycken beror till stor del på att guld rent naturligt sett är en dyrbar och relativt sällsynt metall, men även att den vackra glänsande ytan sedan urminnes tider har förknippats med värde och hög status. Oftast används legeringar till smyckesguld, som oftast brukar vara 18 karat guld (24 karat är rent guld), vanligen består legeringen av 75 % guld, 16–17 % koppar och 8–9 % silver. Hos en guldsmed kan man ofta specialbeställa och få guldsmycken smidda enligt önskemål.

Staplar med guldtackor

Guldtackor är vanliga när man investerar i guld


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25.


Skriv en kommentar