Grundämnet hassium (Hs)

Hassium är grundämne 108 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för hassium vilket betyder att hassium har hundraåtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för hassium är Hs och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Hassium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Bohrium    ←   Hassium   →    Meitnerium
Engelskt namn
Hassium
Kemiskt tecken
Hs
Atomnummer
108
Grupp
8
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
269 u
Antal protoner i kärnan
108
[Rn] 5f146d67s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d67s2
Upptäckt år
1984
Upptäckt av
GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung)
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet hassium

Hassium är en mycket radioaktiv transuran och ett syntetiskt grundämne. Att hassium är syntetiskt innebär att grundämnet inte existerar naturlig på jorden, utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Hassium har varken någon stabil eller naturligt förekommande isotop, utav de isotoper man känner till är 269Hs den mest långlivade med en halveringstid om ca. 16 sekunder. Man vet ännu väldigt lite om hassium då forskning kring grundämnets egenskaper har varit väldigt sparsam, vissa experiment har dock visat att hassium beter sig som en tyngre homolog av osmium i samma grupp.

Kort historik om hassium

Grundämnet hassium upptäcktes 1984 vid GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research i Darmstadt i Tyskland. Experimentet där man lyckades syntetisera hassium utfördes genom att bombardera ett bly-mål med järn-kärnor. Till en början användes det systematiska grundämnesnamnet unniloctium för det nyfunna grundämnet. Det namn som grundämnet slutligen fick, hassium, kommer från det latinska namnet Hassia för det tyska förbundslandet Hesse där GSI ligger.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-21.


Skriv en kommentar