Grundämnen.com/Periodiska systemet/Kvicksilver (Hg) - 80

Grundämnet kvicksilver (Hg)

Kvicksilver är grundämne 80 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för kvicksilver vilket betyder att kvicksilver har åttio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för kvicksilver är Hg och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Kvicksilver i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Guld    ←   Kvicksilver   →    Tallium
Bild på grundämnet kvicksilver

Flytande kvicksilver.
© Bionerd [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Engelskt namn
Mercury
Kemiskt tecken
Hg
Atomnummer
80
Grupp
12
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
200,59 u
Antal protoner i kärnan
80
Densitet
13540 kg/m3
Smältpunkt
234,3 K   (-38,7 ℃)
Kokpunkt
629,9 K   (356,9 ℃)
1,5 Mohs
[Xe] 4f145d106s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s2
Upptäckt år
ca. 2000 fvt
Upptäckt av
Forntida kinser och indier
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet kvicksilver

Grundämnet kvicksilver är den enda metallen som är flytande vid normal rumstemperatur, och brukar oftast vara någonting som de flesta av oss förknippar med termometrar. Någonting som åtminstone var relativt vanliga förr i tiden, men som inte längre är tillåtna då kvicksilver är giftigt och klassas som miljöfarligt.

Kort historik om kvicksilver

Kvicksilver är ett sådant grundämne som har varit känt i tusentals år, och kanske framför allt var kvicksilver populärt i det gamla Kina och Tibet samt i Egypten. Man har t.ex. hittat spår av kvicksilver i gamla egyptiska gravar från 1 500 år före Kristus. Man trodde på den tiden att kvicksilver var någonting som var bra för hälsan och helt enkelt kunde förlänga livet.

I medeltida Spanien placerade de muslimska härskarna ofta ut skålar fyllda med kvicksilver i sina trädgårdar, där man sedan lät sina besökare plaska med fingrarna i skålarna.

Den kemiska beteckningen för kvicksilver, Hg, kommer från det grekiska ordet hydragyros som betyder ungefär "vatten-silver" (hydr- för vatten och argyros för silver). Detta då kvicksilver i rumstemperatur flyter likt vatten, samtidigt som det glänser likt silver. Den latinska benämningen för kvicksilver, hydroargentum (vilket betyder ungefär "flytande silver"), har också sitt ursprung i det grekiska ordet.

Kvicksilvers egenskaper, framställning och användning

Kvicksilver är en väldigt sällsynt metall i jordskorpan, och påträffas oftast i ett röd-orange mineral som kallas cinnober (kvicksilversulfid, HgS), som är en blandning mellan kvicksilver och svavel. Kvicksilvret utvinns ur cinnober genom upphettning av mineralet i luft, vilket gör att metalliskt kvicksilver tillsammans med svaveldioxid (SO2) bildas.

Användes förr i tänder och termometrar

Kvicksilver bildar lätt legeringar med andra metaller och man brukar kalla sådana legeringar amalgamer. En av dessa legeringar är tandamalgam (silveramalgam), som förr i tiden användes för att laga hål i tänderna men som numer är förbjuden att använda inom tandvården.

Ett annat användningsområde för kvicksilver, som numer också är förbjudet, var i termometrar. Där man utnyttjade det faktum att kvicksilvrets volym expanderar med ökande temperatur, vilket gjorde att man enkelt kunde visualisera den omgivande och närliggande rumstemperaturen.

Klassat som miljögift

Kvicksilver är ett starkt gift för såväl människor som djur, där det t.ex. kan skada njurarna och det centrala nervsystemet. Sedan den 1 juni 2009 är varor som innehåller kvicksilver förbjudna att sälja i Sverige då kvicksilver klassas som ett miljögift, dock med vissa undantag - som t.ex. lågenergilampor.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2021-02-08.
Kommentarer


#1   Robin Paris   2021-02-06 18:05  
Hej jag har ingen kommentar utan snarare en fråga till er.
Varför har kvicksilver den kemiska beteckning hg? Vad härstammar det från etc lite historik kring beteckningen efterfrågas.

Med Vänliga Hälsningar
Robin Paris

#2   Stefan   2021-02-08 08:20  
Hej Robin!

Den kemiska symbolen Hg kommer från det grekiska ordet hydragyros som betyder ungefär "vatten-silver" (hydr- för vatten och argyros för silver), detta då kvicksilver i rumstemperatur flyter likt vatten men glänser likt silver. Jag skall lägga in denna beskrivning i artikeln sedan också.

Hoppas att det besvarar din fråga. :)

Med vänlig hälsning,
Stefan

Skriv en kommentar