Grundämnet nihonium (Nh)

Nihonium är grundämne 113 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för nihonium vilket betyder att nihonium har hundratretton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för nihonium är Nh och grundämnet hör till ämnesklassen okända kemiska egenskaper.

Nihonium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Copernicium    ←   Nihonium   →    Flerovium
Engelskt namn
Nihonium
Kemiskt tecken
Nh
Atomnummer
113
Grupp
13
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
286 u
Antal protoner i kärnan
113
[Rn] 5f146d107s27p1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s27p1
Upptäckt år
2004
Upptäckt av
Riken
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet nihonium

Grundämnet nihonium är ett syntetiskt grundämne, dvs. ett grundämne som inte existerar naturligt sett på jorden. Nihonium är extremt radioaktivt och existerar bara i ett fåtal atomer åt gången, den stabilaste isotopen (av de som är kända) har en halveringstid på ca. 10 sekunder (286Nh). Eftersom man än så länge bara har kunnat framställa några få atomer av nihonium samt att de sönderfaller efter bara några få sekunder, har man ännu inte kunnat göra några detaljerade undersökningar av ämnets kemiska egenskaper.

Kort historik om nihonium

Grundämnet nihonium uppges ha framställts första gången år 2003 av Joint Institute for Nuclear Research (JINR) i Dubna i Ryssland, men år 2004 lyckades japanska forskare vid Riken utanför Tokyo i Japan med den första oomstridda framställningen. I december 2015 godkändes grundämnet som ett grundämne av både IUPAC och IUPAP, de japanska forskarna vid Riken tilldelades upptäckten av nihonium. Nihonium fick sitt officiella namn i november 2016, innan dess gick grundämnet under namnet ununutrium (Uut) som var dess systematiska grundämnesnamn (nihonium har även kallats eka-tallium tidigare). Namnet Nihonium kommer från det japanska namnet för landet Japan (Nihon, 日本,).


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-04-24.


Skriv en kommentar