Grundämnet syre (O)

Syre är grundämne 8 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för syre vilket betyder att syre har åtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för syre är O och grundämnet hör till ämnesklassen diatomiska icke-metaller.

Syre i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Kväve    ←   Syre   →    Fluor
Bild på grundämnet syre

Flytande syre som kokar.
© U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Jim Araos / Public domain
Engelskt namn
Oxygen
Kemiskt tecken
O
Atomnummer
8
Grupp
16
Period
2
Relativ atommassa
Atommassa
15,9994 u
Antal protoner i kärnan
8
Densitet
1,429 kg/m3
Smältpunkt
50,35 K   (-222,65 ℃)
Kokpunkt
90,18 K   (-182,82 ℃)
[He] 2s22p4
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p4
Upptäckt år
1772
Upptäckt av
Carl Wilhelm Scheele
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet syre

Syre är det tredje vanligaste grundämnet i universum, och det bildas främst genom de kärnreaktioner som sker i de enormt stora stjärnorna. Ibland väljer man att kalla syre för oxygen, från dess engelska namn, just för att inte råka förväxla det med syra, på bl.a. gasflaskor och annat. Syre är ett oerhört viktigt grundämne för allt liv på jorden, och utan syre hade ingenting varit sig likt.

Kort historik om syre

Under 1500-talet beskrevs syre i vetenskapliga termer för första gången, det var en polsk alkemist vid namn Michael Sendivogius som upptäckte att syrgas bildades då han värmde upp salpeter. Han kallade gasen för "livets elixir". Själva upptäckten av syre tillskrivs dock en svensk apotekare vid namn Carl Wilhelm Scheele, som runt år 1772 isolerade syre i större mängder. Till en början kallade Scheele syre för eldluft, då det till synes var den enda gasen som kunde upprätthålla en låga vid förbränning. Namnet oxygen gavs av den franske naturforskaren Antoine Lavoisier, som 1774 identifierade syre som ett grundämne.

Syres egenskaper, framställning och användning

Utseendemässigt är syre svagt blått om det befinner sig i vätskeform och helt färglöst om det befinner sig i gasform. Syrgas är även luktfritt. Syrets aggregationstillstånd i standardtemperatur och standardtryck är i gasform, som en diatomär gasmolekyl (O2). Syrgasen är ett av de viktigaste ämnena i atmosfären, som består av ~21 % syrgas. O2 är en biprodukt av fotosyntesen, som är den biologiska process där glukos och syre omvandlas av solljus och koldioxid. Detta är en av anledningarna till varför forskare som letar efter liv på andra planeter utanför vårt solsystem, försöker hitta planeter där de kan finna spår av syre.

Syre är mycket reaktivt

Syreatomen har hög elektronegativitet, vilket innebär att den drar lätt till sig elektroner från andra atomer - detta i sin tur gör syre till ett väldigt reaktivt ämne. Det finns faktiskt så pass många ämnen som förenar sig med syre, att somliga reaktioner har fått ett eget namn: förbränning. Några exempel på förbränning där syre spelar huvudrollen: skogsbränder, celler som andas och järn som rostar.

En av beståndsdelarna i vatten

En kemisk formel som de allra flesta känner till är H2O, vilket är en kemisk förening mellan väte och syre och som i dagligt tal kallas vatten. Faktum är att man även kan använda vatten för att framställa rent syre, detta göra man genom elektrolys av vatten.

Vattendroppe som innehåller syre

Syre är en av beståndsdelarna i det för livets skull oerhört viktiga vattnet


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-24.
Kommentarer


#1   Roger   2021-04-04 13:57  
Hej !
Jag försöker reda ut vad en gasflaska innehåller för gaser, men det blev för krångligt, så frågan är om någon kan förklara ?
Flaskan ska innehålla detta . Ar + 18% CO2 + 0,03%NO.
Ar ska vara ren Argon.
Men när jag kom till CO2.. läste jag att Di betyder två. Så när man läser CO 2 läser man som kol-di-oxid, alltså 1 kolatom och 2 syreatomer.
Sedan läste jag vidare.. Kemisk beteckning är O, och som förekomst av fri gas är beteckningen O2 eftersom atomerna inte förekommer ensamma vid ren syrgas utan bildar en molekyl av två syreatomer.
Så nu vet jag inte hur många 2 or det egentligen ska finnas med i formeln ?
NO ska vara Kväveoxid eller kvävemonoxid.. Men det tycker jag är konstigt att ha i en svetsgas när jag läser att NO bildas vid förbränning i luft som det blir när man svetsar ?

Finns mycket att lära sig antar jag..

Mvh Roger

#2   Stefan   2021-04-04 21:54  
Hej Roger!

Det vore toppen om du hade en länk där man kan läsa mer om den specifika gasflaskan. Vet du om det går att läsa om den någonstans på internet?

Jag vet inte om jag helt hänger med på vad du undrar, men formeln för koldioxid är CO2 (där ned nedsänkta tvåan indikerar att molekylen innehåller två syreatomer).

Varför svetsgasen innehåller kvävemonoxid är också svårt att svara på. Det kan hända att den inte är tillsatt för att fylla ett särskilt syfte, utan den kan vara en konsekvens/restprodukt som tillkommit under gasens framställning.

Med vänlig hälsning,
Stefan

#3   stefan löven   2022-01-19 13:00  
hej roger!
det finns en sida som heter gas i flaskor och i andra saker. com
det är en riktigt bra sida som jag har tagit mycket information från

#4   Donald   2022-11-14 11:54  
Tjena mårs! Jag ler mej miket svänska her.
Den er bra veldigt????????

Skriv en kommentar