Grundämnet tulium (Tm)

Tulium är grundämne 69 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för tulium vilket betyder att tulium har sextionio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för tulium är Tm och grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Tulium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Erbium    ←   Tulium   →    Ytterbium
Bild på grundämnet tulium

99,99 % rent tulium, kuben är ca. 1 cm3 för jämförelse.
© Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) / FAL
Engelskt namn
Thulium
Kemiskt tecken
Tm
Ämnesklass
Atomnummer
69
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
168,93421 u
Antal protoner i kärnan
69
Densitet
9321 kg/m3
Smältpunkt
1818 K   (1545 ℃)
Kokpunkt
2223 K   (1950 ℃)
[Xe] 4f136s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f136s2
Upptäckt år
1879
Upptäckt av
Per Teodor Cleve
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet tulium

Tulium är en mjuk och formbar metall som är silvervit till utseendet, den är så pass mjuk att man kan skära i den med en kniv. Tulium är ferromagnetiskt under 32 Kelvin, antiferromagnetiskt mellan 32 och 56 Kelvin och paramagnetiskt över 56 Kelvin. Tulium är den näst ovanligaste lantanoiden och tillhör även de sällsynta jordartsmetallerna. Endast prometium, som det bara finns spår av på jorden pga. dess radioaktivitet, är ovanligare än tulium (av lantanoiderna). Men trots att tulium är mycket sällsynt, och därför även dyr, används tulium ändå i viss utsträckning i bland annat bärbara röntgenapparater.

Kort historik om tulium

Grundämne 69 upptäcktes 1879 av den svenske kemisten Per Teodor Cleve, när han lyckades separera tulium från erbiumoxiden erbia (Er2O3). I samma veva lyckades han även separera (och upptäcka) grundämnet holmium. Tulium har fått sitt namn efter Thule, en gammal grekisk platsbenämning som associeras med Skandinavien (och Island).


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-01.
Kommentarer


#1   Douglas Wallin   2018-06-26 15:08  
Vet någon hur mycket tulium som har utvunits igenom tiderna?

Skriv en kommentar