Grundämnet aktinium (Ac)

Aktinium är grundämne 89 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för aktinium vilket betyder att aktinium har åttionio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för aktinium är Ac och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Aktinium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Radium    ←   Aktinium   →    Torium
Bild på grundämnet aktinium

Ett prov av den radioaktiva aktiniumisotopen 225Ac.
© Oak Ridge National Laboratory / CC BY
Engelskt namn
Actinium
Kemiskt tecken
Ac
Ämnesklass
Atomnummer
89
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
227 u
Densitet
10070 kg/m3
Smältpunkt
1323 K   (1050 ℃)
Kokpunkt
3473 K   (3200 ℃)
[Rn] 6d17s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p66d17s2
Upptäckt år
1902
Upptäckt av
Friedrich Oskar Giesel
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet aktinium

Aktinium är en mjuk silvervit radioaktiv metall, som glöder med en ljusblå färg. Aktinium har en skjuvningsmodul som liknar den hos bly, och när aktinium utsätts för luftens syre och fukt reagerar det snabbt och bildar en vit hinna. De typer av aktinium som existerar i naturen är de två isotoperna 227Ac och 228Ac, med en halveringstid om ca. 21,77 år respektive ca. 6,15 timmar. Isotopen aktinium-227 är en del av sönderfallskedjan av uran-235. Aktinium har inte några större användningsområden utöver forskning, där aktinium ofta används som neutronkälla. Dock finns viss möjlighet att använda aktinium som källa vid t.ex. strålningsbehandling av cancer.

Ämnesklassen aktinoiderna

Grundämnet aktinium har gett upphov till namnet av den kemiska ämnesklassen/gruppen aktinoiderna, en grupp av 15 liknande metalliska grundämnen mellan aktinium och lawrencium i det periodiska systemet.

Kort historik om aktinium

Grundämne 89 upptäcktes 1902 av den tyske kemisten Friedrich Oskar Giesel, som valde att kalla det nyupptäckta grundämnet för emanium. Grundämnet döptes dock till aktinium efter tidigare förslag från den franske kemisten André-Louis Debierne, som också hade försökte framställa grundämnet tre år tidigare och då lyckats isolera det. De flesta historiker anser idag att Debierne är den riktiga upptäckaren. Namnet aktinium kommer från grekiskans aktis (eller aktinos), som betyder stråle.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-06-30

Skriv en kommentar