Grundämnet aktinium (Ac)

Aktinium är grundämne 89 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för aktinium vilket betyder att aktinium har åttionio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för aktinium är Ac och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Aktinium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Radium    ←   Aktinium   →    Torium
Engelskt namn
Actinium
Kemiskt tecken
Ac
Atomnummer
89
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
227 u
Densitet
10070 kg/m3
Smältpunkt
1323 K   (1050 ℃)
Kokpunkt
3473 K   (3200 ℃)
[Rn] 6d17s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p66d17s2
Upptäckt år
1902
Upptäckt av
Friedrich Oskar Giesel

Det radioaktiva grundämnet Aktinium har den kemiska beteckningen Ac och tillhör gruppen aktinoiderna. Aktinium har till och med varit upphovet till aktinoidernas namn. Det var år 1899 som André-Louis Deiberne upptäckte Aktinium, och år 1902 så återupptäcktes ämnet igen utav Friedrich Oskar Giesel.

Aktinium bildas då uran eller torium sönderfaller. Dess användningsområden är främst för forskning, där man till exempel använder aktinium för att utveckla och skapa cancermedicin. Grundämnet används också för att producera neutroner som man sedan använder till annat. Det finns enbart några få gram av Aktinium i världens alla laboratorium, så därför är det svårt att värdera aktinium rent ekonomiskt.

Till utseende är det silvervitt och glödande med en slags blåaktig färg, och dess aggressionstillstånd är fast. Om man ser till Aktiniums radioaktivitet så är det omkring 150 gånger starkare än radium, vilket innebär att det är ett väldigt starkt radioaktivt ämne.

Skriv en kommentar