Grundämnet cerium (Ce)

Cerium är grundämne 58 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för cerium vilket betyder att cerium har femtioåtta protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för cerium är Ceoch grundämnet hör till ämnesklassen lantanoider.

Engelskt namn
Cerium
Kemiskt tecken
Ce
Atomnummer
58
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
140,116 u
Densitet
6689 kg/m3
Smältpunkt
1071 K   (798 ℃)
Kokpunkt
3699 K   (3426 ℃)
2,5 Mohs
Upptäckt år
1803
Upptäckt av
Martin Heinrich Klaproth, Jöns Jakob Berzelius och Wilhelm Hisinger

Cerium har den kemiska beteckningen Ce och atomnummer 58, och tillhör lantanoid-gruppen. I färg och lyster liknar metallen järn, utmärkande egenskaper för cerium är att metallen både är mjuk och formbar samt oxiderar väldigt lätt i luften. Cerium blev uppkallad efter dvärgplaneten Ceres år 1801 och är idag den vanligaste förekommande av de sällsynta jordartsmetallerna.

Användningsområden för cerium är idag väldigt många; bland annat i katalysatorer, som tillsatser till bränsle för att minska utsläppen. Men cerium används även i glas och emaljer för att ändra deras färg. Sedan används även ceriumoxid i glaspolerpulver, som brukar användas i bland annat skärmar och lysrör.

Upptäckten av ämnet gjordes i Bastnäs i Sverige av bland annat Jöns Jacob Berzelius och Wilhelm Hisinger, samt även oberoende i Tyskland av Martin Heinrich Klaproth år 1803. Men det var inte förrän 1830-talet som Carl Gustaf Mosander avlägsnade lantan och "didymia" för att erhålla helt ren ceriumoxid.

Skriv en kommentar