Grundämnet dubnium (Db)

Dubnium är grundämne 105 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för dubnium vilket betyder att dubnium har hundrafem protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för dubnium är Db och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Dubnium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Rutherfordium    ←   Dubnium   →    Seaborgium
Engelskt namn
Dubnium
Kemiskt tecken
Db
Atomnummer
105
Grupp
5
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
268 u
Antal protoner i kärnan
105
[Rn] 5f146d37s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d37s2
Upptäckt år
1968
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet dubnium

Dubnium är en extremt radioaktiv transuran och ett syntetiskt grundämne. Att grundämnet är syntetiskt innebär att det inte existerar naturlig på jorden, utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Dubnium har varken någon stabil eller naturligt förekommande isotop, utav de isotoper man känner till är 268Db den mest långlivade med en halveringstid om ca. 28 timmar. Man vet ännu väldigt lite om dubnium då forskning kring grundämnets egenskaper har varit väldigt sparsam, vissa experiment har dock visat att vissa egenskaper hos dubnium verkar likna de hos niob snarare än de hos tantal, vilket till viss del går emot de periodiska trender som annars kan ses i det periodiska systemet.

Kort historik om dubnium

Grundämnet dubnium upptäcktes i april 1968 vid Joint Institute for Nuclear Research i Dubna i Ryssland (dåvarande Sovjetunionen), samt oberoende vid Lawrence Berkeley Laboratory i Kalifornien i USA två år senare i april 1970. I det ursprungliga experimentet i Dubna bombaderades ett americium-mål med neon-joner, vilket producerade vad man kunde detektera var två isotoper av grundämne 105. Till en början användes det systematiska grundämnesnamnet unnilpentium för det nyfunna grundämnet. År 1997 tilldelades grundämnet dock sitt officiella namn dubnium efter staden Dubna i Ryssland där forskningsinstitutet Joint Institute for Nuclear Research (JINR) ligger.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-18.


Skriv en kommentar