Grundämnet fosfor (P)

Fosfor är grundämne 15 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för fosfor vilket betyder att fosfor har femton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för fosfor är P och grundämnet hör till ämnesklassen polyatomiska icke-metaller.

Engelskt namn
Phosphorus
Kemiskt tecken
P
Atomnummer
15
Grupp
15
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
30,973762 u
Densitet
1820 kg/m3
Smältpunkt
317 K   (44 ℃)
Kokpunkt
553 K   (280 ℃)
Upptäckt år
1669
Upptäckt av
Hennig Brand

Historien bakom fosfor är fascinerande. Det var en tysk alkemist vid namn Henning Brand som experimenterade med att göra guld av urin när han istället fick fram just fosfor. Han höll hemligheten för sig själv en tid innan han sålde den till en annan vetenskapsman. Detta skedde under mitten av 1600-talet. Svensken Carl Wilhelm Scheele lyckades ungefär 100 år senare framställa fosfor på ett betydligt enklare och billigare sätt, han använde sig av ben. Ett känt användningsområde som slog igenom väldigt stort var att använda fosfor vid tändstickstillverkning.

I kroppen finns fosfor främst i ben och tänder, en del i muskler och i organ och blod. Ämnet fyller olika funktioner i kroppen, exempelvis är det viktigt för näringsupptaget och omsättningen av kolhydrater och fett. Andra områden är att det spelar en roll för hormonernas arbete i kroppen samt i processer kring arvsanlagen. Brist på fosfor är inte så vanligt, men symptom är bland andra problem med bukspottskörteln, med tänder, trötthet och viktnedgång.

Vit fosfor, som är den form av fosfor som först användes i tändstickor, är mycket svår att hantera. Den är otroligt lättantändlig och explosiv. Den används därför bland annat i bombtillverkning. Den typ av fosfor som används i moderna tändstickor är röd fosfor som är mycket säkrare att hantera.

Olika former av fosfor används bland annat i tvättmedel, där i form av fosfat, i bekämpningsmedel och i tandkräm.

Grundämnet fosfor (P) används i tändsticka

Ett vanligt användningsområde för fosfor är i tändstickor, där röd fosfor används
© amparo_0526/Pixabay

Skriv en kommentar