Grundämnet francium (Fr)

Francium är grundämne 87 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för francium vilket betyder att francium har åttiosju protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för francium är Fr och grundämnet hör till ämnesklassen alkalimetaller.

Francium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Radon    ←   Francium   →    Radium
Engelskt namn
Francium
Kemiskt tecken
Fr
Ämnesklass
Atomnummer
87
Grupp
1
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
223 u
Antal protoner i kärnan
87
Densitet
1870 kg/m3
Smältpunkt
300 K   (27 ℃)
Kokpunkt
950 K   (677 ℃)
[Rn] 7s1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p67s1
Upptäckt år
1939
Upptäckt av
Marguerite Perey
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Franciums egenskaper, framställning och användning

Francium är ett mycket ovanligt naturligt grundämne, i jordskorpan finns det uppskattningsvis enbart ca. 20-30 gram francium vid varje given tidpunkt. Detta då francium är extremt radioaktivt med en så kort halveringstid som 22 minuter för den stabilaste isotopen (francium-233). Francium sönderfaller till radon, radium och astat.

Kort historik om francium

Till en början förutspåddes franciums existens av den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev redan år 1871, och fick då det provisoriska namnet eka-cesium (ibland även aktinium K, efter den sönderfallskedja grundämnet hör till). Men själva upptäckten av francium skedde inte förrän 1939 då den franske kemisten Marguerite Catherine Perey (som tidigare hade arbetat åt Marie Curie) lyckades identifiera grundämnet utifrån dess strålning. Hon valde att ge grundämnet namnet francium för att hedra sitt födelseland Frankrike.

Används ej kommersiellt

Som en följd av dess francium är extremt radioaktivt och sällsynt används inte grundämnet kommersiellt, man måste producera ämnet i ett laboratorium för att få tillgång till det. dock är det ett väldigt intressant grundämne för forskare som är inriktade på atomfysik. Orsaken till varför francium är särskilt intressant är för att grundämnet har en väldigt stor atomradie och bara en enda valenselektron, eftersom det är en alkalimetall.

Sista naturliga grundämnet som upptäcktes

Francium var det sista grundämnet att upptäckas naturligt, snarare än genom att framställas syntetiskt i ett laboratorium.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-09-27.


Skriv en kommentar