Grundläggande data om francium

  ››  Klicka här för att läsa mer om francium

Engelskt namn
Francium
Kemiskt tecken
Fr
Atomnummer
87
Grupp
1
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
223 u
Densitet
1870 kg/m3
Smältpunkt
300 K   (27 ℃)
Kokpunkt
950 K   (677 ℃)
Upptäckt år
1939
Upptäckt av
Marguerite Perey

Grundämnet francium (Fr)

Grundämnet francium har den kemiska beteckningen Fr och atomnummer 87. Francium är en mycket radioaktiv alkalimetall som sönderfaller till radon, radium och astat. Innan francium fick sitt namn kallades grundämnet provisoriskt för Eka-caesium och aktinium K.

År 1939 upptäcktes francium av den franska kemisten Marguerite Catherine Perey, därför fick francium sitt namn från Frankrike. Men det var inte förrän efter år 1946, efter andra världskriget, som Marguerite Catherine Perey accepterades som upptäcktaren av francium. Francium upptäcktes när sekvensen för aktiniums förfall analyserades.

Förekomsten av francium på jorden är väldigt liten, därför måste man producera ämnet i ett laboratorium för att få tillgång till det. Ämnet är en alkalimetall och dess kemiska egenskaper liknar väldigt till stor del de för cesium. För närvarande finns inga praktiska användningsområden för francium, förutom för vetenskaplig forskning.

Skriv en kommentar