Grundämnet francium (Fr)

Francium är grundämne 87 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för francium vilket betyder att francium har åttiosju protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för francium är Froch grundämnet hör till ämnesklassen alkalimetaller.

Grundläggande data om francium

  ››  Klicka här för att läsa mer om francium

Engelskt namn
Francium
Kemiskt tecken
Fr
Atomnummer
87
Grupp
1
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
223 u
Densitet
1870 kg/m3
Smältpunkt
300 K   (27 ℃)
Kokpunkt
950 K   (677 ℃)
Upptäckt år
1939
Upptäckt av
Marguerite Catherine Perey

Franciums egenskaper, framställning och användning

Francium är ett mycket ovanligt naturligt grundämne, i jordskorpan finns det uppskattningsvis enbart ca. 20-30 gram francium vid varje given tidpunkt. Detta då francium är extremt radioaktivt med en så kort halveringstid som 22 minuter för den stabilaste isotopen (francium-233). Francium sönderfaller till radon, radium och astat.

Används ej kommersiellt

Som en följd av dess francium är extremt radioaktivt och sällsynt används inte grundämnet kommersiellt, man måste producera ämnet i ett laboratorium för att få tillgång till det. dock är det ett väldigt intressant grundämne för forskare som är inriktade på atomfysik. Orsaken till varför francium är särskilt intressant är för att grundämnet har en väldigt stor atomradie och bara en enda valenselektron, eftersom det är en alkalimetall.

Kort historik om francium

Till en början förutspåddes franciums existens av den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev redan år 1871, och fick då det provisoriska namnet eka-cesium (ibland även aktinium K, efter den sönderfallskedja grundämnet hör till). Men själva upptäckten av francium skedde inte förrän 1939 då den franske kemisten Marguerite Catherine Perey (som tidigare hade arbetat åt Marie Curie) lyckades identifiera grundämnet utifrån dess strålning. Hon valde att ge grundämnet namnet francium för att hedra sitt födelseland Frankrike.

Sista naturliga grundämnet som upptäcktes

Francium var det sista grundämnet att upptäckas naturligt, snarare än genom att framställas syntetiskt i ett laboratorium.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2019-09-27


Skriv en kommentar