Grundämnet mangan (Mn)

Mangan är grundämne 25 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för mangan vilket betyder att mangan har tjugofem protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för mangan är Mn och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Mangan i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Krom    ←   Mangan   →    Järn
Engelskt namn
Manganese
Kemiskt tecken
Mn
Atomnummer
25
Grupp
7
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
54,938045 u
Densitet
7300 kg/m3
Smältpunkt
1517 K   (1244 ℃)
Kokpunkt
2315 K   (2042 ℃)
6 Mohs
[Ar] 3d54s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d54s2
Upptäckt år
1770
Upptäckt av
Torbern Olof Bergman
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Mangan är ett kemiskt grundämne med beteckning Mn. Det är ett grundämne som inte hittas fritt i naturen, utan ofta är det bundet till järn eller andra mineraler. Faktiskt så är det två svenskar som kan ta åt sig äran för att ha upptäckt detta mineral. Det var på 1770-talet som Torbern Bergman och Carl Wilhelm Scheele vetenskapligt skrev om upptäckten av detta ämne.

Det finns ungfär 250 olika manganmineral, bland dessa pyrolusit, manganit, hausmannit och rodokrosit. Förutom att det är ett mineral livsnödvändigt för människokroppen och andra organismer, så används mangan mycket inom industrin. De länder som är störst inom produktion av mangan för industrin är Ryssland, Gabon, Australien, Sydafrika och Brasilien. Minst 90% av manganet används inom stålindustrin. Ett av de viktigaste användningsområdena är vid behandling och industriell tillverkning av olika metallföreningar. Exempelvis är mangan en viktig komponent när man tillverkar rostfritt stål. Mangan har både en deoxiderande effekt, det vill säga motverkar rost, och gör att stålet blir hårdare.

En betydligt mindre del används vid tillverkning av vissa typer av batterier och katalysatorer. Mangan används också vid färgning av keramik, tegel och glas.

Även männskor har behov av mangan i sina kroppar, även om det handlar om mycket små mängder, ca 2.5-5 milligram per dag. Manganet binder sig i kroppen till ett visst protein i blodet och transporteras via blodomloppet ut i kroppen. Uppgiften för manganet i organismer är att aktivera diverse enzymer. Vid höga intag är mangan giftigt, och människor som arbetar i industrin och exempelvis andas in mangan-ångor kan drabbas av förgiftningssymptom som påminner om Parkinsons sjukdom.

Skriv en kommentar