Grundämnen.com/ Periodiska systemet/113 - Nihonium (Nh)

Grundämnet nihonium (Nh)

Nihonium är grundämne 113 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för nihonium vilket betyder att nihonium har hundratretton protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för nihonium är Nhoch grundämnet hör till ämnesklassen okända kemiska egenskaper.

Grundläggande data om nihonium

  ››  Klicka här för att läsa mer om nihonium

Engelskt namn
Nihonium
Kemiskt tecken
Nh
Atomnummer
113
Grupp
13
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
286 u
Upptäckt år
2004
Upptäckt av
RIKEN

Grundämnet Nihonium är ett syntetiskt grundämne som är mycket radioaktivt, att grundämnet är syntetiskt innebär att det inte kan hittas naturligt utan måste framställas i ett laboratorium. Den stabilaste nihonium-isotopen är nihonium-286 som har en halveringstid på ca. 20 sekunder.

Nihonium kallades tidigare för ununutrium (Uut), vilket var dess temporära systematiska grundämnesnamn, dess temporära symbol var Uut. Namnet Nihonium, vilket kommer från det japanska namnet för landet Japan (Nihon på japanska), blev officiellt erkänt som grundämnets namn i slutet av november 2016. Andra benämningar för nihonium har varit eka-tallium, eller bara element 113.

Grundämnet uppges ha framställts första gången år 2003 av Joint Institute for Nuclear Research (JINR) i Dubna i Ryssland, samt år 2004 av japanska forskare vid RIKEN. I december 2015 godkändes grundämnet som ett grundämne av både IUPAC och IUPAP. Dock tilldelades de japanska forskarna vid RIKEN upptäckten av nihonium.

Skriv en kommentar