Ämnesklasser, indelningen av grundämnena

Grundämnena i det periodiska systemet kan delas in i grupper på väldigt många sätt, beroende på vilken eller vilka egenskaper man vill tillskriva varje grupp av grundämnen som skapas. De grupper som skapas vid en sådan indelning kallas sedan ämnesklasser.

De ämnesklasser som vi har delat in grundämnena i här på Grundämnen.nu är ett av de mer vanliga sätten att dela in grundämnena i grupper. Vi använder samma slags system som engelska Wikipedia, vilka i sin tur använder ett hybridsystem utifrån den vanliga grupperingen av grundämnen föreslagen av IUPAC.

Här nedan följer en lista på de ämnesklasser vi använder oss av.

Kategorisidor


Skriv en kommentar