Grundämnen.com/Ordbok/Ämnesklass/Alkaliska jordartsmetaller

Ämnesklassen alkaliska jordartsmetaller

De alkaliska jordartsmetallerna hör till grupp 2 i det periodiska systemet, de är beryllium (Be), magnesium (Mg), kalcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba) och radium (Ra). Alla funna alkaliska jordartsmetaller går att hitta naturligt. Samtliga har även väldigt liknande kemiska egenskaper; de är glansiga, silvervita och något reaktiva metaller, i standardtryck och standardtemperatur.

Man har utfört experiment för att försöka hitta nästa element i denna grupp, som då skulle ha atomnummer 120, men inget experiment har ännu kunnat påvisa detta grundämne.

Skriv en kommentar