Ämnesklassen halvmetaller

Grundämnena som hör till ämnesklassen halvmetaller är de grundämnen som har egenskaper som ligger mittemellan metallerna och icke-metallerna, eller är en blandning av dem. Det finns dock ingen standardiserad definition för halvmetaller eller ett standardiserat sätt att säga vilka grundämnen som hör till ämnesklassen halvmetaller, dock används termen inom den kemiska diskursen och fyller en funktion.

De grundämnen som hör till ämnesklassen halvmetaller är: bor (B), kisel (Si), germanium (Ge), arsenik (As), antimon (Sb), tellur (Te) och astat (At)

Skriv en kommentar