Grundämnen.com/Ordbok/Ämnesklass/Okända kemiska egenskaper

Ämnesklassen okända kemiska egenskaper

Denna ämnesklass är egentligen ingen riktig ämnesklass. De grundämnen som finns i denna ämnesklass vet man helt enkelt inte nog mycket om för att kunna tilldela dem till någon ämnesklass, därför finns de temporärt grupperade i den fiktiva ämnesklassen okända kemiska egenskaper.

Skriv en kommentar