Ämnesklassen övriga metaller

De grundämnen som finns mellan övergångsmetallerna och halvmetallerna i det periodiska systemet klassificeras i ämnesklassen övriga metaller. Generellt sett är dessa metalliska grundämnen mjuka och ibland porösa, har dålig mekanisk styrka och lägre smält- och kokpunkt än övergångsmetallerna.

Skriv en kommentar