Grundämnen.com / Ordbok / Atomen /Elektronkonfiguration

Elektronkonfiguration

Med ett grundämnes elektronkonfiguration menar man hur distributionen av elektroner för en atom av ett visst atomnummer ser ut.

Ett exempel på en elektronkonfiguration är den för helium (He): 1s2

Där den ledande ettan representerar huvudkvanttalet n, s är bankvanttalet som representerar rörelsemängdsmomentet (s = 0) och superskript-tvåan ( 2 ) anger hur många elektroner som finns i 1s-orbitalen.

Skriv en kommentar