Grundämnen.com / Ordbok / Övrigt /Systematiskt grundämnesnamn

Systematiskt grundämnesnamn

Ett systematiskt grundämnesnamn är ett tillfälligt namn som tilldelas nyligen upptäckta grundämnen, eller grundämnen som är förutspådda men inte har kunnat syntetiserats ännu. Utifrån dessa systematiska grundämnesnamn bestäms också den tillfälliga kemiska beteckningen. Först efter att ett grundämne har syntetiserats och bekräftats det ett permanent namn och en permanent kemisk beteckning.

I nuläget finns det fyra grundämnen som för närvarande har ett systematiskt grundämnesnamn, de är 113 ununtrium (Uut), 115 ununpentium (Uup), 117 ununseptium (Uus) och 118 ununoktium (Uuo). Dessa fyra grundämnen blev dock bekräftade av IUPAC i december 2015, och då inleddes en process där man skulle ta fram förslag på permanenta namn och kemiska beteckningar för grundämnena. I juni 2016 offentliggjordes då slutligen namnförslagen för de permanenta namnen på grundämnena, och förslagen lyder:

Men namnen kommer inte att bli officiellt godkända förrän efter en fem månader lång publik kommenteringsperiod, vilken slutar i november 2016.

Skriv en kommentar