Grundämnet osmium (Os)

Osmium är grundämne 76 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för osmium vilket betyder att osmium har sjuttiosex protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för osmium är Os och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Osmium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Rhenium    ←   Osmium   →    Iridium
Bild på grundämnet osmium

En kristall på 2,2 gram av grundämnet osmium med en renhet om 99,99 %.
© Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) [FAL or GFDL 1.2]
Engelskt namn
Osmium
Kemiskt tecken
Os
Atomnummer
76
Grupp
8
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
190,23 u
Densitet
22570 kg/m3
Smältpunkt
3300 K   (3027 ℃)
Kokpunkt
4500 K   (4227 ℃)
7 Mohs
[Xe] 4f145d66s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d66s2
Upptäckt år
1803
Upptäckt av
Smithson Tennant
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet osmium

Osmium är en oerhört sällsynt metall som är hård men samtidigt spröd, och silvervit-glänsande till utseendet. Osmium är faktiskt även det grundämne som har den högsta densiteten av alla naturligt förekommande grundämnen, med en densitet om ca. 22,59 g/cm3. Osmium tillhör gruppen platinametaller, och förekommer i huvudsak enbart tillsammans med andra platinametaller (till största del just platina). Det huvudsakliga användningsområdet för osmium är i legeringar tillsammans med andra metaller i platinagruppen, som används i tillämpningsområden där man behöver extrem tålighet och hårdhet.

Kort historik om osmium

Grundämnet osmium upptäcktes år 1803 av de brittiske kemisten Smithson Tennant. Namnet kommer från grekiskans osme som betyder en lukt, på grund av den rökiga lukten från den osmiumtetroxid (OsOb) som han arbetade med.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-23


Skriv en kommentar