Grundämnet osmium (Os)

Osmium är grundämne 76 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för osmium vilket betyder att osmium har sjuttiosex protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för osmium är Osoch grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Engelskt namn
Osmium
Kemiskt tecken
Os
Atomnummer
76
Grupp
8
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
190,23 u
Densitet
22570 kg/m3
Smältpunkt
3300 K   (3027 ℃)
Kokpunkt
4500 K   (4227 ℃)
7 Mohs
Upptäckt år
1803
Upptäckt av
Smithson Tennant

Osmium är en av de mer sällsynta och okända grundämnena. Det är en mycket hård men samtidigt spröd metall, blågrå till färgen. Faktiskt så är det grundämnet med den högsta naturliga densiteten av alla grundämnen. Namnet osmium kommer från ett grekiskt ord för lukt; när ämnet kommer i kontakt med luft bildas en starkt illaluktande gas. Att osmium är så pass hårt utnyttjas ibland inom industrin. Exempelvis kommer osmium till god användning i vissa katalysatorer och lageraxlar.

Inom medicinen har man också intresserat sig för osmium, och i nuläget pågår viss cancerforskning där osmium har visat sig vara en potentiell komponent i ett framtida cancermedicin.

Detta är ett ämne som inte förekommer i stora mängder i naturen. Oftast hittar man osmium bundet till andra ämnen i legeringar med ett ämne som heter iridium. Två engelska vetenskapsmän upptäckte osmium i London i början av 1800-talet. Den upptäcktes då av en slump som en biprodukt vid platinaframställning.

Skriv en kommentar