Grundämnet polonium (Po)

Polonium är grundämne 84 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för polonium vilket betyder att polonium har åttiofyra protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för polonium är Po och grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Polonium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Vismut    ←   Polonium   →    Astat
Engelskt namn
Polonium
Kemiskt tecken
Po
Ämnesklass
Atomnummer
84
Grupp
16
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
209 u
Densitet
9196 kg/m3
Smältpunkt
527 K   (254 ℃)
Kokpunkt
1235 K   (962 ℃)
6,5 Mohs
[Xe] 4f145d106s26p4
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p4
Upptäckt år
1898
Upptäckt av
Pierre Curie och Marie Curie
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet polonium

Polonium är ett väldigt sällsynt och mycket radioaktivt metalliskt grundämne, som till utseendet är silverfärgat. Polonium saknar helt stabila isotoper, och i naturen stöter man i princip endast på isotopen polonium-210 (210Po), som har en halveringstid på 138 dagar och återfinns i uranhaltiga mineral. Polonium är så pass radioaktivt att om man höll en poloniumtacka i handen skulle den kännas varm.

Isotopen polonium-210 är även en av de naturliga föroreningarna i tobak, och tros vara en av de många faktorer som ligger bakom det att rökning kan orsaka lungcancer.

Kort historik om polonium

Grundämnet polonium upptäcktes år 1898 av den polskfödda fysikern Marie Curie och hennes make, den franske fysikern Pierre Curie. De lyckades isolera polonium ur ett uranhaltigt mineral som kallas uraninit (pechblände). De valde att uppkalla grundämnet som en hyllning till landet Polen (som på latin heter Polonia), vilket var Marie Curies födelseland. Detta var på den tiden vädigt kontroversiellt rent politiskt sett, eftersom Polen på den tiden inte var självständigt.

Användningsområden för polonium

Det finns inte många användningsområden för polonium, men på grund av polonium är mycket starkt alfastrålande används det ofta som strålkälla. Det finns också ett mindre användningsområde för polonium i viss antistatutrustning som används i bl.a. elektronik- och tryckindustrin, där de joner som produceras av den intensiva radioaktiviteten hos polonium mycket effektivt neutraliserar ev. statisk laddning.

Ett mindre trevligt användningsområde för polonium är i form av ett gift. Exempelvis användes polonium för att förgifta ryssen Alexander Litvinenko i London år 2006. Han hade druckit en drink som var spetsad med polonium och avled efter tre veckors mycket svår strålningssjuka.

Pierre och Marie Curie

Pierre och Marie Curie
Copyright © Association Curie Joliot-Curie


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-04-17


Skriv en kommentar