Grundläggande data om svavel

  ››  Klicka här för att läsa mer om svavel

Engelskt namn
Sulfur
Kemiskt tecken
S
Atomnummer
16
Grupp
16
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
32.065 u
Densitet
2070 kg/m3
Smältpunkt
392 K   (119 ℃)
Kokpunkt
717.8 K   (444.8 ℃)
2 Mohs
Upptäckt år
ca. 2000 fvt
Upptäckt av
Forntida kineser

Grundämnet svavel (S)

Grundämnet svavel har den kemiska beteckningen S och atomnummer 16. Svavel tillhör de allra vanligast förekommande ämnena på jorden, och de allra flesta har förmodligen kommit i kontakt med både lukten och ämnets övriga egenskaper. Svavel är ett ämne som gärna skapar föreningar med andra ämnen, och det är just dess benägenhet att reagera och skapa föreningar som gör att till exempel en tändsticka brinner. Apropå just en brinnande tändsticka så kan nog de flesta känna igen den distinkta lukt eller doft som sprids vid antändningen, och denna lukt är typisk för de föreningar som svavel bildar. Ibland brukar svavelföreningarnas lukt liknas vid en mildare variant av ruttna ägg, även om denna lukt sällan är lika påträngande.

I reaktion med väte och syre så bildar svavel en av de mest använda kemikalierna inom industrin världen över: svavelsyra. Denna syra är starkt frätande och används ofta för att lösa upp icke-ädla metaller (alltså alla metaller utom guld, silver, koppar samt några övriga mindre vanligt förekommande metaller), men svavelsyra används också i mindre kvantiteter i livsmedel och framställning av detsamma.

Om man skulle stöta på svavel för sig själv, alltså inte i förening med annat grundämne, så kan man förvänta sig att se ett gulaktigt kristalliknande pulver som lätt faller samman vid beröring.

Grundämnet svavel (S) i naturlig form

Grundämnet svavel i form av svavelkristaller i sin naturliga form
© AJEL/Pixabay

Skriv en kommentar