Grundämnet svavel (S)

Svavel är grundämne 16 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för svavel vilket betyder att svavel har sexton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för svavel är S och grundämnet hör till ämnesklassen polyatomiska icke-metaller.

Svavel i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Fosfor    ←   Svavel   →    Klor
Bild på grundämnet svavel

Ren svavel i bitar
Engelskt namn
Sulfur
Kemiskt tecken
S
Atomnummer
16
Grupp
16
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
32,065 u
Densitet
2070 kg/m3
Smältpunkt
392 K   (119 ℃)
Kokpunkt
717,8 K   (444,8 ℃)
2 Mohs
[Ne] 3s23p4
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p4
Upptäckt år
ca. 2000 fvt
Upptäckt av
Forntida kineser
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet svavel

Svavel är ett icke-metalliskt grundämne som förekommer naturligt sett i form av gulaktiga svavelkristaller, eller i olika typer av föreningar med andra grundämnen. Grundämnet i sig är ganska vanligt, det 16:e mest förekommande i jordskorpan. Rent svavel har även en dinstinkt lukt, som ofta används för att identifiera att en miljö är svavelrik. Svavelföreningar har ofta en starkare lukt än rent svavel, denna lukt påminner starkt om ruttna ägg.

Industrins mest använda kemikalie

I reaktion med väte och syre bildar svavel en av de mest använda kemikalierna inom industrin hela världen över: svavelsyra (H2SO4). Svavelsyran är en starkt frätande syra och används ofta för att lösa upp icke-ädla metaller (dvs. alla metaller utom guld, silver, koppar samt några övriga mindre vanligt förekommande metaller). Svavelsyra används också i mindre kvantiteter i livsmedel och framställning av detsamma.

Svavel har ett brett användningsområde och används i allt från batteritillverkning till papperstillverkning och fyrverkeripjäser. Det används även väldigt utbrett inom tillvärkning av gödningsmedel, och ingår även i vissa rengöringsmedel, bekämpningsmedel och insektsgifter.

Kort historik om svavel

Svavel är ett sådant grundämne som har varit känt sedan förhistorisk tid, detta då svavel förekommer i fri form i naturen och även är ett väldigt vanligt grundämne. Svavel nämns till och med i Första Mosebok där det berättas att "Herren" lät svavel regna över de syndfulla städerna Sodom och Gomorra, likaså säger Uppenbarelseboken att djävulen på domens dag skall förenas med syndarna i en sjö av brinnande svavel. Även inom svensk folktro har svavel spelat en roll, då man trodde att det skulle kunna skydda mot trolldom och förbannelser. Man bar t.ex. svavel i kläderna och strödde det under tröskeln och runt vaggan.

Det var dock inte förrän år 1777 som svavel identifierades som ett eget grundämne, det var den franske kemisten Antoine Lavoisier som gjorde detta.

Svavel i naturlig form.

Grundämnet svavel i form av svavelkristaller i sin naturliga form


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25


Skriv en kommentar