Ämnesklassen ädelgaser

Ädelgaserna är de grundämnen som finns i grupp 18 i det periodiska systemet. Det som kännetecknar ädelgaserna är att de väldigt ogärna deltar i kemiska reaktioner samt är icke-metaller. Samtliga ädelgaser är även i gasform vid standardtryck och standardtemperatur.

Fem av de sju ädelgaserna har stabila isotoper; helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr) och xenon (Xe). De två övriga ädelgaserna är radon (Rn) och ununoktium (Uuo). Radon (Rn) är radioaktiv och har därför inte studerats lika väl som de fem ädelgaser som har stabila isotoper. Ununoktium (Uuo) är ett syntetiskt grundämne som på grund av dess korta halveringstid inte har kunnat studeras så noggrannt.

Det kanske mest utmärkande för ädelgaserna är att de har ett maximalt antal valenselektroner i sitt yttersta elektronskal, vilket är anledningen till att de oerhört sällan reagerar med andra ämnen.

Skriv en kommentar