Ämnesklassen aktinoider

Aktinoiderna är en ämnesklass som innefattar 15 metalliska grundämnen, med atomnummer från 89 till 103. Alla aktinoider är radioaktiva och släpper ifrån sig energi under radioaktivt sönderfall. De vanligaste aktinoiderna på jorden är naturligt förekommande uran (U) och torium (Th) samt syntetiskt plutonium (Pu). Användningsområdena för de tre är produktion av kärnkraft samt som material för kärnvapen.

Skriv en kommentar