Grundämnen.com / Uppslagsbok / Ämnesklass /Diatomiska icke-metaller

Ämnesklassen diatomiska icke-metaller

Diatomiska icke-metaller är en undergrupp till en större ämnesklass som kallas enbart icke-metaller. Det som skiljer de diatomiska icke-metallerna från till exempel de polyatomiska icke-metallerna är att de generellt sett har en lägre smältpunkt, lägre kokpunkt samt existerar som vätska under ett mycket snävare intervall än de polyatomiska icke-metallerna. Ädelgaserna hör också till icke-metallerna, men särskiljer sig från de diatomiska och polyatomiska icke-metallerna på många andra sätt.

De grundämnen som hör till de diatomiska icke-metallerna är: väte (H), kväve (N), syre (O), flour (F), klor (Cl), brom (Br) och jod (i).

Skriv en kommentar