Ämnesklassen lantanoider

Lantanoiderna är en ämnesklass som innefattar 15 metalliska grundämnen, med atomnummer från 57 till 71. Lantanoiderna, tillsammans med skandium (Sc) och yttrium (Y), kallas ibland för de sällsynta jordartsmetallerna.

Skriv en kommentar