Ämnesklassen övergångsmetaller

Övergångsmetallerna är grundämnena i det periodiska systemets mellersta del, grupp 3-11. Definitionen av ämnesklassen övergångsmetaller är väldigt generell då det handlar om väldigt många grundämnen.

Skriv en kommentar