Grundämnen.com / Uppslagsbok / Ämnesklass /Polyatomiska icke-metaller

Ämnesklassen polyatomiska icke-metaller

Polyatomiska icke-metaller är en undergrupp till en större ämnesklass som kallas enbart icke-metaller. Det som skiljer de polyatomiska icke-metallerna från till exempel de diatomiska icke-metallerna är att de generellt sett har en högre smältpunkt, högre kokpunkt samt existerar som vätska under ett mycket större intervall än de diatomiska icke-metallerna. Ädelgaserna hör också till icke-metallerna, men särskiljer sig från de diatomiska och polyatomiska icke-metallerna på många andra sätt.

De grundämnen som hör till de polyatomiska icke-metallerna är: kol (C), fosfor (P), svavel (S) och selen (Se).

Skriv en kommentar