Grundämnen.com/ Periodiska systemet/13 - Aluminium (Al)

Grundämnet aluminium (Al)

Aluminium är grundämne 13 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för aluminium vilket betyder att aluminium har tretton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för aluminium är Al och grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Grundläggande data om aluminium

  ››  Klicka här för att läsa mer om aluminium

Engelskt namn
Aluminium
Kemiskt tecken
Al
Atomnummer
13
Grupp
13
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
26,9815386 u
Densitet
2700 kg/m3
Smältpunkt
933 K   (660 ℃)
Kokpunkt
2720 K   (2447 ℃)
2,75 Mohs
Upptäckt år
1825
Upptäckt av
Hans Christian Ørsted

Att aluminium är ett grundämne de allra flesta känner till är inte så konstigt; det är jordskorpans vanligaste metall och det tredje mest frekventa grundämnet överlag. Det är en mycket lätt metall som dessutom inte oxiderar lika enkelt som många andra metaller.

Vanliga användningsområden är dryckesburkar, matfolie, i flygplan och fälgar. Man kan också använda aluminium som en komponent vid tillverkning av fyrverkerier och liknande produkter.

Att framställa aluminium är mycket energikrävande. Det framställs ur bauxit som är ett ämne som bryts i exempelvis Ghana, Ryssland och Surinam. Bauxit innehåller aluminiumoxid som kan frigöras ur bauxiten genom en kemisk process. Ur aluminiumoxiden kan man sedan utvinna rent aluminium i en elektrolysugn, men det är denna del av processen som är oerhört energikrävande. Att istället ta fram aluminium ur återvunnet material är mycket mindre energislukande: endast 5% av den energi som behövs för att framställa aluminium ur bauxit.

Den mycket framstående brittiske kemisten Humphry Davy identifierade aluminium redan år 1808 som en komponent i bergarten alun, men han lyckades under sin livstid aldrig framställa rent aluminium. Det lyckades däremot Friedrich Wöhler med år 1827. Vid denna tidpunkt var aluminium fortfarande en ytterst dyr metall att framställa, men efter att en komponent i framställningen ändrats år 1859 sjönk priset betydligt.

Grundämnet aluminium (Al) används i läskburk

Ett vanligt användningsområde för aluminium är i burkar för läskedryck.
© gepharts3d/Pixabay

Skriv en kommentar