Grundämnet aluminium (Al)

Aluminium är grundämne 13 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för aluminium vilket betyder att aluminium har tretton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för aluminium är Al och grundämnet hör till ämnesklassen övriga metaller.

Aluminium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Magnesium    ←   Aluminium   →    Kisel
Bild på grundämnet aluminium

2,6 gram ren aluminium, biten är ca. 2 x 1 cm stor.
© Unknown author / CC BY
Engelskt namn
Aluminium
Kemiskt tecken
Al
Ämnesklass
Atomnummer
13
Grupp
13
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
26,9815386 u
Densitet
2700 kg/m3
Smältpunkt
933 K   (660 ℃)
Kokpunkt
2720 K   (2447 ℃)
2,75 Mohs
[Ne] 3s23p1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p1
Upptäckt år
1824
Upptäckt av
Hans Christian Ørsted
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet aluminium

Att aluminium är ett grundämne de allra flesta känner till är inte så konstigt; det är jordskorpans vanligaste metall och utgör ca. 8 % av all massa i jordskorpan, och är faktiskt till och med det tredje vanligaste grundämnet i jordskorpan. Aluminium är dessutom en av de metaller som vi i princip dagligen kommer i kontakt med, på ett eller annat sätt. Aluminium är faktiskt den huvudsakliga beståndsdelen så alldagliga saker som till exempel matfolie och läskburkar.

Kort historik om aluminium

Förekomsten av aluminium hade förutspåtts av den franske kemisten Antoine Lavoisier redan år 1782, och under åren som följde kämpade den kända brittiska kemisten Humphry Davy med att försöka renframställa aluminium - något som han tyvärr aldrig lyckdes med. Den som istället lyckades isolera aluminium för första gången var den danske kemisten och fysikern Hans Christian Ørsted, som år 1824 lyckades med denna bedrift. Några år senare, år 1827, lyckades den tyske kemisten Friedrich Wöhler renframställa aluminium.

Namnet aluminium

Namnet aluminium kommer från det latinska ordet alumen, som betyder bitter salt. Namnet myntades av Humphry Davy redan under den tid då han arbetade med att renframställa aluminium, år 1812. Ett namn som sedan stannade kvar och förblev det officiella namnet på aluminium.

Aluminiums egenskaper, framställning och användning

Aluminiums egenskaper

Aluminium hör till lättmetallerna tillsammans med andra grundämnen såsom magnesium och titan. Lättmetallerna karakterisäras av att de har en densitet som är lägre än 4 500 kg/m3, aluminiums densitet är 2 700 kg/m3. Aluminium bildar hårda och lätta legeringar, och har god motståndskraft mot korrosion eftersom aluminium inte oxiderar lika enkelt som många andra metaller.

Framställning av aluminium

Aluminium framställs i huvudsak från en lerliknande rödbrun bergart som kallas bauxit, som innehåller ca. 50-60 % aluminiumoxid. Den process som krävs för att utvinna aluminium från bauxit är dock väldigt energikrävande, till skillnad från den process då man återvinner aluminium - som bara förbrukar ca. 5 % så mycket energi som vid framställning ur bauxit.

Användning av aluminium

Aluminium har en stor mängd användningsområden och används i allt från flygplanskroppar på grund av dess hållfasthet och lätthet, till förpackningar inom livsmedelsindustrin till följd av att aluminium inte reagerar med livsmedel. Aluminium har även en bra ledningsförmåga samt är icke-magnetiskt, i kombination med sin måtståndskraft mot korrosion är därför aluminium även en mycket vanlig komponent i t.ex. elektriska konstruktioner och motorer.

Läskburk av aluminium

Ett vanligt användningsområde för aluminium är i burkar för läskedryck


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-24




Kommentarer


#1   hasan   2020-11-01 03:06  
kan du förklara allt om isotoper samt isotoper som finns i aluminium och hur mycket det finns.

#2   Stefan   2020-11-05 10:26  
Hej Hasan!

Det finns 22 kända aluminiumisotoper, dock är det bara två av dessa som förekommer naturligt. En stabil isotop (Al27), och en radioaktiv isotop (Al26). Den radioaktiva isotopen förekommer dock bara i extremt liten mängd, så det är i princip enbart aluminium-27 som man stöter på i naturen. Om du vill fördjupa dig rekommenderar jag dig att kolla upp den engelska Wikipedia-artikeln om aluminiumisotoper, den är ganska bra: Aluminiumisotoper.

Med vänlig hälsning,
Stefan

Skriv en kommentar