Grundämnet tenness (Ts)

Tenness är grundämne 117 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för tenness vilket betyder att tenness har hundrasjutton protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för tenness är Tsoch grundämnet hör till ämnesklassen okända kemiska egenskaper.

Grundläggande data om tenness

  ››  Klicka här för att läsa mer om tenness

Engelskt namn
Tennessine
Kemiskt tecken
Ts
Atomnummer
117
Grupp
17
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
294 u
Upptäckt år
2010
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research och Lawrence Livermore National Laboratory

Grundämnet Tenness är ett supertungt syntetiskt grundämne, att det är syntetiskt innebär att det bara kan framställas i ett laboratorium, det finns inte naturligt. Grundämnet är ett av de allra senaste upptäckterna bland grundämnena, och upptäcktes så sent som 2009/2010.

Tidigare kallades tenness för ununseptium (Uus), vilket var dess systematiska grundämnesnamn fram tills slutet av november 2016, så dess officiella namn fastslogs till Tenness. Namnet Tenness kommer från den amerikanska delstaten Tennessee, grundämnets engelska namn är Tennessine. Un betyder ett och sept betyder sju, det systematiska namnet blev då alltså ett-ett-sju, vilket är kopplat till att tenness har nummer 117 i det periodiska systemet.

Hittills har man lyckats framställa två kända isotoper av tenness, 293Ts och 295Ts. Halveringstiden hos isotopen har fastställts till runt 20 respektive 50 millisekunder.

Skriv en kommentar