Grundämnet tenness (Ts)

Tenness är grundämne 117 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för tenness vilket betyder att tenness har hundrasjutton protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för tenness är Ts och grundämnet hör till ämnesklassen okända kemiska egenskaper.

Tenness i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Livermorium    ←   Tenness   →    Oganesson
Engelskt namn
Tennessine
Kemiskt tecken
Ts
Atomnummer
117
Grupp
17
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
294 u
[Rn] 5f146d107s27p5
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s27p5
Upptäckt år
2009
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research, Lawrence Livermore National Laboratory, Vanderbilt University och Oak Ridge National Laboratory
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet tenness

Grundämnet tenness är ett supertungt syntetiskt grundämne, dvs. ett grundämne som inte existerar naturligt sett på jorden. Än så länge har man lyckats framställa två kända isotoper av tenness, 293Ts och 295Ts. Halveringstiden hos isotoperna har fastställts till runt 22 respektive 51 millisekunder. Eftersom man än så länge inte har kunnat framställa några större mängder tenness, har man ännu inte kunnat göra några detaljerade granskningar kring ämnets kemiska egenskaper. Några resultat pekar dock på att tenness kan vara ett fast och halogenliknande ämne under standardförhållanden (tryck och temperatur).

Kort historik om tenness

Tenness framställdes genom ett samarbete mellan amerikanska och ryska forskare under 2009-2010. Experimentet gick ut på att de bombarderade berkelium med kalciumjoner, och som resultat lyckades de detektera sönderfallet av grundämne 117. Tenness fick sitt officiella namn i november 2016, innan dess gick grundämnet under namnet ununseptium (Uus) som var dess systematiska grundämnesnamn. Namnet Tenness valdes för att hedra forskningen vid universitet och institutioner i den amerikanska delstaten Tennesse, framför allt Oak Ridge National Laboratory.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-10
Kommentarer


#1   Henrik   2020-07-10 09:24  
Ändra "roskningen" till "forskningen", väl?

/Henrik

#2   Stefan   2020-07-10 09:30  
Givetvis, tack Henrik! :)

Skriv en kommentar