Grundläggande data om beryllium

  ››  Klicka här för att läsa mer om beryllium

Engelskt namn
Beryllium
Kemiskt tecken
Be
Atomnummer
4
Grupp
2
Period
2
Relativ atommassa
Atommassa
9.012182 u
Densitet
1850 kg/m3
Smältpunkt
1551 K   (1278 ℃)
Kokpunkt
3240 K   (2967 ℃)
5.5 Mohs
Upptäckt år
1797
Upptäckt av
Louis Nicolas Vauquelin

Grundämnet beryllium (Be)

Beryllium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller. Ämnet är troligen inte den metall gemene man känner till bäst. Det man dock kan känna igen beryllium på, är att den kan misstas för aluminium. Beryllium och dess föreningar kan vara oerhört giftiga och är inget man ska leka med överhuvudtaget. Det är en ganska ovanlig metall som koncentrerar sig i vissa mineral. Som ädelsten kallar man beryllen för smaragd, och den skiftar i en grön färg. Berylliums tillstånd är fast, och skulle man vilja smälta metallen har den en smältpunkt på 1278 ℃. Skulle man vilja koka beryllium har den en kokpunkt vid hela 2967 grader celsius.

Beryllium är en alkalisk jordartsmetall som t.ex. förekommer i mineralerna beryll och krysoberyll. Beryllium är en legeringsmetall för koppar, och en vanlig legering innehållandes de båda är berylliumbrons. Berylliumbrons är en legering innehållandes beryllium, koppar och nickel. Oftast försöker man dock begränsa användningen av beryllium i legeringar, eller se till att den används på ett säkert sätt, eftersom den är otroligt giftig. Beryllium har dessutom en väldigt god värmeledningsförmåga vilket gör att den även används inom vissa områden av just detta skäl.

Första gången beryllium upptäcktes var 1797 av en man vid namn Louis Vauquelin. Dock gjordes den första isoleringen av grundämnet långt efter detta tillfälle. År 1828 lyckades Friedrich Wöhler med detta.

Sammanfattningsvis är beryllium ett grundämne som används sparsamt i och med att det är väldigt giftigt.

Skriv en kommentar