Grundläggande data om fluor

  ››  Klicka här för att läsa mer om fluor

Engelskt namn
Fluorine
Kemiskt tecken
F
Atomnummer
9
Grupp
17
Period
2
Relativ atommassa
Atommassa
18.9984032 u
Densitet
1.696 kg/m3
Smältpunkt
53.53 K   (-219.47 ℃)
Kokpunkt
85.03 K   (-187.97 ℃)
Upptäckt år
1810
Upptäckt av
André-Marie Ampère

Grundämnet fluor (F)

Fluor är ett grundämne som de flesta har hört talas om, då det förekommer i en viss form i en produkt som man dagligen använder, nämligen tandkräm. Själva grundämnet fluor är ett ämne som vanligtvis förekommer i gasform i sin grundform. Den har kemisk beteckning F och är faktiskt det 13:e mest förekommande grundämnet i jordens skorpa. Fluor i ren form är en gas som inte är särskilt lätt att hantera; den är mycket reaktiv och brinner lätt när den kommer i kontakt med andra ämnen såsom kolväten.

Ämnet fluor som man ofta kommer i kontakt med den, som fluorid i tandkräm och andra tandprodukter, är kemiskt bunden och det är så den finns naturligt. Den kan såklart också vara bunden på andra sätt. Teflon är ett annat exempel på en fluorförening.

Första gången detta grundämne nämndes i text var redan i mitten på 1500-talet. Namnet fluor kommer från ett latinskt ord som betyder "flöde". Det var dock inte förrän långt senare som en vetenskapsman lyckades framställa fluor i ren form, en uppgift som inte är enkel eftersom fluor är ett så pass reaktivt ämne. Först år 1886 skedde detta, och mannen bakom upptäckten, Henri Moissan, fick senare nobelpris för detta. 1906 tilldelades Henri Moissan Nobelpriset i kemi. Fluor är ett fascinerande ämne som i olika föreningar hjälper industrin och mänskligheten på många sätt.

Skriv en kommentar