Grundämnet rutenium (Ru)

Rutenium är grundämne 44 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för rutenium vilket betyder att rutenium har fyrtiofyra protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för rutenium är Ruoch grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Grundläggande data om rutenium

  ››  Klicka här för att läsa mer om rutenium

Engelskt namn
Ruthenium
Kemiskt tecken
Ru
Atomnummer
44
Grupp
8
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
101,07 u
Densitet
12410 kg/m3
Smältpunkt
2520 K   (2247 ℃)
Kokpunkt
4000 K   (3727 ℃)
6,5 Mohs
Upptäckt år
1844
Upptäckt av
Karl Ernst Claus

Den åttonde gruppen i det periodiska systemet innehåller de sex grundämnen som i dagligt tal kallas för platinametaller, och det kommer förmodligen inte som en överraskning att just metallen platina själv ingår i denna grupp. Dessa metaller utmärks av en förhållandevis låg densitet i kombination med hög hållbarhet, men det är i övrigt svårt att peka på särdrag för de grundämnen som ingår i gruppen (om man inte är kemist förstås, och känner till att de alla har samma antal elektroner i det yttersta skalet).

Rutenium, med kemisk beteckning Ru, var det sista grundämnet i sin grupp att upptäckas och detta skedde 1844 av en rysk kemist vid namn Karl Ernst Claus. Man hade till en början svårt att finna praktiska användningsområden för rutenium, och det är faktiskt inte förrän i modern tid som ämnet kommit att uppskattas ordentligt. Idag är rutenium en viktig del i framställningen av en viss typ av solceller, och denna energikälla menar många är framtidens främsta sätt att framställa elektricitet både effektivt och miljövänligt.

Skriv en kommentar