Grundämnet kisel (Si)

Kisel är grundämne 14 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för kisel vilket betyder att kisel har fjorton protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för kisel är Sioch grundämnet hör till ämnesklassen halvmetaller.

Engelskt namn
Silicon
Kemiskt tecken
Si
Atomnummer
14
Grupp
14
Period
3
Relativ atommassa
Atommassa
28,0855 u
Densitet
2330 kg/m3
Smältpunkt
1680 K   (1407 ℃)
Kokpunkt
2628 K   (2355 ℃)
6,5 Mohs
Upptäckt år
1823
Upptäckt av
Jöns Jacob Berzelius

Kisel är ett grundämne som hör till halvmetallerna. På många sätt påminner dess struktur om kol. I naturen hittar man aldrig kisel i ren form utan i olika föreningar, exempelvis i sand, lera och i olika bergarter.

Mycket tidigt inom kemins historia började man identifiera kisel som ämne. Engelske kemisten Humphry Davy forskade på bergarten kvarts som han misstänkte innehöll ett okänt grundämne. Svensken Torbern Bergman identifierade kiseldioxiden som en jordart vilket var ytterligare ett steg för kiselns historia. Det var dock Jöns Jacob Berzelius som lyckades framställa rent kisel år 1823 och också gav grundämnet dess nuvarande namn.

Inom industrin är kisel ett populärt ämne med många användningsområden. Det har en viktig roll i exempelvis glas-, syre- cement- och keramiktillverkning. Också silikon som har användningsområden inom bland annat elektronik, skönhetsindustrin, kosmetika och bygg har kisel som huvudingrediens. Ämnet är en halvledare och är därför en viktig komponent inom elektroniken. Också olika legeringar har kisel i sig för att förändra egenskaperna hos metallen, exempelvis aluminium.

Detta ämne finns i alla organismer och är mycket viktigt för såväl människor som djur och växter. Eftersom kisel är så pass likt kol på många sätt är det vissa vetenskapsmän som spekulerat om att liv utan kisel kan existera, men än så länge har detta inte upptäckts.

Skriv en kommentar