Grundämnen.com/Periodiska systemet/Lawrencium (Lr) - 103

Grundämnet lawrencium (Lr)

Lawrencium är grundämne 103 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för lawrencium vilket betyder att lawrencium har hundratre protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för lawrencium är Lr och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Lawrencium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Nobelium    ←   Lawrencium   →    Rutherfordium
Engelskt namn
Lawrencium
Kemiskt tecken
Lr
Ämnesklass
Atomnummer
103
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
266 u
[Rn] 5f147s27p1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f147s27p1
Upptäckt år
1971
Upptäckt av
Lawrence Berkeley National Laboratory och Joint Institute for Nuclear Research
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet lawrencium

Lawrencium är en transuranisk radioaktiv metall och den sista medlemmen av aktinoiderna. Lawrencium är ett syntetiskt grundämne, dvs. det existerar inte naturlig på jorden utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. I nuläget känner man till tretton isotoper av Lawrencium, varav den stabilaste (266Lr) har en halveringstid på ca. 11 timmar. Den isotop som är enklast att framställa, och således även den som är vanligast att den används i kemiska experiment, är 260Lr som har en halveringstid om ca. 2,7 minuter.

Kort historik om lawrencium

Lawrencium framställdes för första gången 1961 vid Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien i USA, men upptäckten anses delad med Joint Institute for Nuclear Research i Dubna i Ryssland. Detta då det behövdes flera syntetiseringar för att på ett trovärdigt sätt fastställa att det verkligen var grundämne 103 man har lyckats syntetisera. Det var inte förrän år 1971 man med säkerhet kunde säga att det var Lawrencium som hade upptäckts.

Grundämnet Lawrencium fick sitt namn efter den amerikanske fysikern Ernest Orlando Lawrence (nobelpristagare 1939), som är känd som den som uppfann cyclotronen (en typ av partikelaccelerator). Till en början hade Lawrencium den kemiska beteckningen Lw, men detta ändrades av IUPAC år 1997 till Lr.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-06-28

Skriv en kommentar