Grundämnet germanium (Ge)

Germanium är grundämne 32 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för germanium vilket betyder att germanium har trettiotvå protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för germanium är Ge och grundämnet hör till ämnesklassen halvmetaller.

Germanium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Gallium    ←   Germanium   →    Arsenik
Bild på grundämnet germanium

Rent germanium i metallisk form.
© Jurii / CC BY
Engelskt namn
Germanium
Kemiskt tecken
Ge
Ämnesklass
Atomnummer
32
Grupp
14
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
72,63 u
Densitet
5320 kg/m3
Smältpunkt
1211 K   (938 ℃)
Kokpunkt
3100 K   (2827 ℃)
6 Mohs
[Ar] 3d104s24p2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p2
Upptäckt år
1886
Upptäckt av
Clemens Winkler
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet germanium

Grundämnet germanium är en robust halvledare som länge har varit en viktig metall inom elektronikindustrin. Framför allt under 1900-talet, där den fram till 1970-talet var ett väldigt vanligt material i transistorer och dioder, innan kislet tog över. Germanium används dock fortfarande, framför allt i t.ex. linser i värmekameror, mörkerkikare och andra optiska fibrer.

Kort historik om germanium

Germanium som grundämne förutspåddes av Dmitrij Mendelejev redan 1871 (han kallade grundämnet eka-kisel), men det skulle dröja ända tills år 1886 innan det upptäcktes av den tyske kemisten Clemens Winkler. Winkler tänkte först döpa det grundämne som han hade identifierat till "neptunium", men upptäckte sedan att ett annat nyligen upptäckte grundämne hade fått det namnet. Han valde då istället att döpa grundämnet efter det latinska namnet för det då nyligen enade Tyskland, Germania. Om han hade väntat ett tag med att ge grundämnet sitt namn hade dock namnet neptunium åter blivit ledigt, då det skulle visa att den upptäckten hade varit felaktig.

Germaniums egenskaper och framställning

Rent germanium som ämne är en någon skör halvledarmetall som rent kemiskt liknar tenn, den är gråvit och kristallisk till utseendet. Germanium är relativt ovanlig i naturen, men kan utvinnas ur mineralerna germanit och argydorit.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-04-15


Skriv en kommentar