Grundämnen.com/ Periodiska systemet/98 - Californium (Cf)

Grundämnet californium (Cf)

Californium är grundämne 98 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för californium vilket betyder att californium har nittioåtta protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för californium är Cf och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Californium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Berkelium    ←   Californium   →    Einsteinium
Engelskt namn
Californium
Kemiskt tecken
Cf
Atomnummer
98
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
251 u
Densitet
15100 kg/m3
[Rn] 5f107s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f107s2
Upptäckt år
1950
Upptäckt av
Lawrence Berkeley National Laboratory

Det radioaktiva grundämnet californium har den kemiska beteckningen Cf och atomnummer 98. Ämnet upptäcktes för första gången i början av 50-talet av forskare i Kalifornien, därav fick californium sitt namn. Detta instabila grundämne med sin vitsilvriga färg togs fram i samband med att curisium och helium fick reagera i en kemisk cyklotron. Inom kemin klassas californium som en så kallad transuran, vilket innebär att den är framtagen genom kärnreaktioner och har ett högre atonmummer än uran.

Californium är alltså inget naturligt ämne då det framställs syntetiskt, och tas därför fram i ytterst små mängder för att användas främst till forskning. Varianten californium-252 är mest använt, många gånger för att få fram den kraftiga neutronstrålning ämnet avger för att utnytta som analysverktyg. Bland annat används ämnet i neutroninstrument för att hitta metaller som guld och silver. I vissa fall kan även neutronstrålningen användas som ersättning för vanlig röntgenstrålning.

Skriv en kommentar