Grundämnen.com/Periodiska systemet/Rutherfordium (Rf) - 104

Grundämnet rutherfordium (Rf)

Rutherfordium är grundämne 104 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för rutherfordium vilket betyder att rutherfordium har hundrafyra protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för rutherfordium är Rf och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Rutherfordium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Lawrencium    ←   Rutherfordium   →    Dubnium
Engelskt namn
Rutherfordium
Kemiskt tecken
Rf
Atomnummer
104
Grupp
4
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
267 u
[Rn] 5f146d27s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d27s2
Upptäckt år
1964
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet rutherfordium

Rutherfordium är en radioaktiv transuran och ett syntetiskt grundämne. Att grundämnet är syntetiskt innebär att det inte existerar naturlig på jorden, utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Rutherfordium har varken någon stabil eller naturligt förekommande isotop, utav de isotoper man känner till är 267Rf den mest långlivade med en halveringstid om ca. 1,3 timmar. Man vet ännu väldigt lite om rutherfordium då forskning kring grundämnets egenskaper har varit väldigt sparsam, varpå rutherfordiums egenskaper som metall är okända och man kan än så länge bara göra uppskattningar kring hur den beter sig rent kemiskt.

Kort historik om rutherfordium

Rutherfordium upptäcktes 1964 vid Joint Institute of Nuclear Research i Ryssland, där man bombarderade ett plutonium-mål med neon-joner, och därefter kunde identifiera ett nytt grundämne. Senare beräkningar visade att det troligtvis var isotopen 259Rf som hade detekterats. Fem år senare lyckades forskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien i USA också att framställa grundämnet, och därigenom verifiera de ryska forskarnas resultat. De ryska forskarna ville döpa det nya grundämnet kurchatovium, medan de amerikanska forskarna ville döpa det till rutherfordium. Efter en del kontroverser valde IUPAC sedan att godta amerikanernas förslag och grundämnet fick namnet rutherfordium, efter den brittiske/nyazeeländske fysikern Ernest Rutherford.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-18


Skriv en kommentar