Grundämnen.com/Periodiska systemet/94 - Plutonium (Pu)

Grundläggande data om plutonium

  ››  Klicka här för att läsa mer om plutonium

Engelskt namn
Plutonium
Kemiskt tecken
Pu
Atomnummer
94
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
244 u
Densitet
19840 kg/m3
Smältpunkt
913 K   (640 ℃)
Kokpunkt
3500 K   (3227 ℃)
Upptäckt år
1940
Upptäckt av
Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy och Edwin McMillan

Grundämnet plutonium (Pu)

Plutonium (Pu) är ett för människan och naturen skadligt grundämne, med tanke på dess egenskaper som radioaktiv och toxisk tungmetall.

Historia och egenskaper

Denna tungmetall upptäcktes 1940 då en grupp amerikanska kemister utförde ett experiment som resulterade i ämnet neptunium-238, och två stycken neutroner. På grund av det rådande andra världskriget hölls deras kemiska upptäckt hemlig tills 1946.

Plutoniummetallen påminner om silver men mattas ner till en gul nyans i samband med oxideringsprocessen. Dess radioaktiva alfastrålning bidrar till att endast ett mindre stycke plutonium ger en varm känsla och ett större stycke skapar energi tillräcklig att få vatten att koka. Totalt är det möjligt för metallen att uppträda i sex olika former och den har 15 kända isoptoper.

Användning av plutonium

Plutonium används i kärnvapenindustrin. En atombomb som består av ett kilo plutonium går att jämföra med 20 000 ton av "vanliga" kraftiga sprängämnen.

Inom kärnkraft används metallen som en viktig ingrediens där ett kilo plutonium producerar så mycket som 22 miljoner kwh värme/energi.

Under decennier användes plutonium inom den medicinska världen som energimotor till hjärtpatienters pacemakers. Idag finns andra alternativ, vilket bidragit till att man i Sverige inte längre använder ämnet för detta ändamål.

Giftet och radioaktiviteten

Det radiologiska gift som plutonium avger kan skadliggöra kroppen genom öppna sår eller vid djup inandning. Plutonium precis som andra kemiska ämnen har bestämda gränsvärden när det kommer till intag för människor. En vuxen kan få i sig närmare 1 milligram plutoniumdioxid utan att maxgränsen för tillåtet kroppsinnehåll överskrids (det kan dock inte upprepas).

Skriv en kommentar