Grundläggande data om koppar

  ››  Klicka här för att läsa mer om koppar

Engelskt namn
Copper
Kemiskt tecken
Cu
Atomnummer
29
Grupp
11
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
63.546 u
Densitet
8960 kg/m3
Smältpunkt
1356 K   (1083 ℃)
Kokpunkt
2855 K   (2582 ℃)
3 Mohs
Upptäckt år
ca. 9000 fvt
Upptäckt av
Folkslag i forntida mellanöstern

Grundämnet koppar (Cu)

Koppar har en rödaktig färgton, är ett halvtätt grundämne och ingår i gruppen myntmetaller.

Den har länge använts som betalmedel tillsammans med silver och guld, samt till smyckestillverkning. Koppar har med andra ord betraktats som en fin och förhållandevis dyrbar metall. Den är en bra värmeledare och går bra att smida och gjuta.

Metallen finns i jordskorpan. För att utvinna koppar bryter man den ur jorden, sedan mals och behandlas den och till sist smälts ned. Koppar har ett flertal biologiska funktioner och är ett livsviktigt spårämne för både djur och människor. Hos människor hjälper koppar till att bilda röda blodkroppar. Hos djur är koppar nödvändigt för syretransporten i blodet. Ett för högt kopparvärde i kroppen kan dock vara oerhört farligt eftersom det kan leda till kopparförgiftning, vilket i och för sig är relativt sällsynt.

Kopparmetallens egenskaper är mångsidiga. Förr var många av de livsviktiga verktygen gjorde av koppar, till exempel knivar och yxor från bronsåldern. Metallen användes också för att tillverka koppartak. Idag förekommer den ofta i hemmet som elektronikkomponent eftersom koppar är den näst bästa elektriska ledaren, näst efter silver. Koppar är även vanlig i musiksammanhang då den används i bleckblåsinstrument och till att tillverka strängar till bland annat gitarr och piano.

Skriv en kommentar