Grundämnet koppar (Cu)

Koppar är grundämne 29 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för koppar vilket betyder att koppar har tjugonio protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för koppar är Cu och grundämnet hör till ämnesklassen övergångsmetaller.

Koppar i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Nickel    ←   Koppar   →    Zink
Engelskt namn
Copper
Kemiskt tecken
Cu
Atomnummer
29
Grupp
11
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
63,546 u
Densitet
8960 kg/m3
Smältpunkt
1356 K   (1083 ℃)
Kokpunkt
2855 K   (2582 ℃)
3 Mohs
[Ar] 3d104s1
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s1
Upptäckt år
ca. 9000 fvt
Upptäckt av
Folkslag i forntida mellanöstern
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet koppar

Koppar ett grundämne som de allra flesta känner till, inte minst till sitt typiska rödbruna och glänsande utseende. Den tillhör de så kallade myntmetallerna (grupp 11 i periodiska systemet) och har länge använts som betalmedel i sig, eller i nutid som beståndsdel i moderna betalmedel.

Kort historik om koppar

Koppar var den första metallen som människan lärde sig att bearbeta, och man har funnit spår av bearbetad koppar så långt tillbaka i tiden som runt 9 500 år före Kristus. Minst lika länge har koppar använts som betalningsmedel tillsammans med de andra myntmetallerna guld och silver, som likt koppar kan förekomma i metallisk form direkt i naturen. Ungefär 3 600 år före Kristus lärde man sig att om man blandar koppar med ungefär 10 procent tenn, så bildas legeringen brons - vilket inledde tidsepoken bronsåldern. Koppars latinska namn, Cuprum, kommer från latinets aes Cyprium vilket betyder metall från Cypern - detta då man under antiken utvann mycket koppar på just Cypern.

Koppars egenskaper, framställning och användning

Koppar finns i huvudsak bundet i berggrundens olika mineraler och man utvinner över 20 miljoner ton koppar per år. Koppar som metall är väldigt smidig och tänjbar och har en väldigt god värmeledningsförmåga, men det är kanske för sin egenskap som elektrisk ledare som den är som mest användbar. Näst efter silver är koppar den bästa elektriska ledaren, och har därför blivit det absolut vanligaste materialet när det kommer till elektriska kablar. Koppar är även vanligt i musiksammanhang, då metallen används i bleckblåsinstrument samt för att tillverka strängar till bland annat gitarr och piano.

Hos både människor och djur är koppar ett mycket viktigt spårämne i kroppen. I människokroppen hjälper koppar till exempel till i bildandet av röda blodkroppar och är nödvändigt för syretransporten i blodet.

Kopparns roll som ädelmetall

Historiskt sett har koppar betraktats som en fin och förhållandevis dyrbar metall, men anses idag inte vara fullt lika värdefull. Men eftersom koppar är en mycket användbar metall handlas det ändå väldigt friskt med koppar, och priset för ett kilo koppar har ökat ganska mycket de senaste 50 åren.

En trevlig notis är att Frihetsgudinnan (Statue of Liberty) som står i New York i USA har en ytbeklädnad av koppar. Ursprungligen var Frihetsgudinnan röd, men allt eftersom att kopparmetallen har oxiderat har fått den typiskt gröna patina som vi kan se idag.

Spole med koppartråd

Spole med koppartråd


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25


Skriv en kommentar