Grundläggande data om kalcium

  ››  Klicka här för att läsa mer om kalcium

Engelskt namn
Calcium
Kemiskt tecken
Ca
Atomnummer
20
Grupp
2
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
40.078 u
Densitet
1550 kg/m3
Smältpunkt
1115 K   (842 ℃)
Kokpunkt
1765 K   (1492 ℃)
1.75 Mohs
Upptäckt år
1808
Upptäckt av
Humphry Davy

Grundämnet kalcium (Ca)

Kalcium är ett metalliskt grundämne som är livsviktigt för alla levande organismer, och tillhör gruppen alkaliska jordmetaller. Den kemiska beteckningen för kalcium är Ca och har atomnummer 20. Detta är ett mycket reaktivt grundämne som lätt förenar sig med andra ämnen, vilket gör det svårt att finna i ren form i naturen. Kalcium används i framställning av exempelvis uran och torium, men fungerar då som en reducerande metall. Vidare används även kalcium när man skapar cement eller betong. När man ser en orange låga så är det oftast kalcium som använts för att framställa färgen. När kalcium (rent metalliskt) reagerar med luftfuktighet bildas vätgas. Det ögat kan se är ett vitt lager av kalciumhydroxid.

Levande djur har kalcium inom organismen. Det finns kalklager upplagrat i exempelvis tänderna och i benvävnaden. För att människan skall kunna ta upp kalcium på ett normalt sätt i kroppen så krävs det att man har tillräckligt med magsyra, magnesium samt vitamin D. Vidare har kalcium en mycket viktig funktion när det gäller att leda impulser i nervsystemet. På så sätt regleras musklerna, hjärtats kontraktion fungerar korrekt och säkerställer till fungerande blodkoagulering. Med andra ord så är kalcium livsviktigt. Men man bör vara medveten om att en överdriven användning av kalcium kan leda till hyperkalcemi som visar sig genom trötthet, andningsproblem, koma eller psykos.Kommentarer


#1   jaqob   2019-05-22 14:24  
bra fakta vart har ni hittad de

Skriv en kommentar