Grundämnet kalcium (Ca)

Kalcium är grundämne 20 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för kalcium vilket betyder att kalcium har tjugo protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för kalcium är Ca och grundämnet hör till ämnesklassen alkaliska jordartsmetaller.

Kalcium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Kalium    ←   Kalcium   →    Skandium
Bild på grundämnet kalcium

Rent metalliskt kalcium
Engelskt namn
Calcium
Kemiskt tecken
Ca
Atomnummer
20
Grupp
2
Period
4
Relativ atommassa
Atommassa
40,078 u
Densitet
1550 kg/m3
Smältpunkt
1115 K   (842 ℃)
Kokpunkt
1765 K   (1492 ℃)
1,75 Mohs
[Ar] 4s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p64s2
Upptäckt år
1808
Upptäckt av
Humphry Davy
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet kalcium

I ren form är kalcium en glänsande och ganska mjuk vitaktig metall, men kalcium i sig är alldeles för reaktivt för att man skall kunna hitta några större mängder av metalliskt kalcium. Istället förknippar nog de flesta av oss kalcium med människans skelett, då kalcium är en av huvudbeståndsdelarna i både skelettet och tänderna.

Kort historik om kalcium

Olika kalkföreningar har varit kända och använda sedan långt tillbaka i tiden, den första gången som kalcium isolerades och identifierades som ett grundämne var år 1808. Den som lyckades med denna bedrift var den väldkände brittiske kemisten Humphry Davy. Namnet kalcium (calcium på engelska) kommer från latinets calx, vilket betyder kalk.

Kalciums egenskaper, framställning och användning

Kalcium i sig är ett mycket reaktivt grundämne som lätt förenar sig med andra ämnen, detta gör att det som sagt är väldigt svårt att finna i ren form i naturen. Det vi istället stöter på är kalciumföreningar, framför allt i form av kalksten. Kalkstenen kommer i huvudsak från havslevande varelser, som sedan många miljoner år tillbaka har producerat skal av kalciumkarbonat som sedan lämnats kvar på havsbotten. Över tid har dessa skal sedan bildat kalksten, som sedan har rest sig till kontinenterna.

Andra användningsområden för kalcium är framställning av exempelvis uran och torium, kalcium fungerar då som en reducerande metall. Kalcium används även när man skapar cement eller betong samt inom pyrotekniken när man söker att alstra en orange låga.

Stabiliserar atmosfärens koldioxidnivåer

Faktum är att denna process som involverar kalksten är en viktig del av det kretslopp som hjälper till att stabilisera koldioxidhalterna i jordens atmosfär. I regnvatten finns kolsyra (divätekarbonat, H2CO3) som sakta löser upp kalkstenen och för den tillbaka till haven.

Kalcium är en viktig del av människan

Levande djur såsom människan har stora mängder kalcium inuti sig, framför allt är kalcium en av de huvudsakliga beståndsdelarna i våra skelett och tänder. Men kalcium har även en mycket viktig funktion när det gäller att leda impulser i nervsystemet, bland annat för att musklerna skall kunna regleras och för att kunna säkerställa att hjärtats kontraktion fungerar korrekt. Exempel på kalciumrik mat är mejeriprodukter såsom mjölk och ost. Överdriven konsumtion av kalcium kan dock i slutändan leda till hjärtproblem i form av hjärtstillestånd eller hjärtattack.

Ursprunget till teateruttrycket limelight

En ganska rolig trivia när det kommer till kalcium är att det är kalcium som ligger till grund för uttrycket "limelight", som man brukar tala om när kändisar står i strålkastarljuset. Under 1800-talet användes nämligen särskilda kalciumlampor som kallades limelights som scenbelysning på teatrar. Man började med detta efter att den brittiske ingenjören Goldsworthy Gurney år 1823 hade upptäckt att man kan få kalciumoxid (som på engelska heter quicklime) att brinna med ett mycket kraftigt vitt sken när det antändes, vilket fungerade utmärkt för att lysa upp teaterscener.

Kalcium i människoskelettet

Kalcium är en av huvudbeståndsdelarna i människoskelettet samt fyller en viktig funktion i nervsystemet och för kroppens muskler


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-09-25
Kommentarer


#1   jaqob   2019-05-22 14:24  
bra fakta vart har ni hittad de

Skriv en kommentar