Grundläggande data om antimon

  ››  Klicka här för att läsa mer om antimon

Engelskt namn
Antimony
Kemiskt tecken
Sb
Atomnummer
51
Grupp
15
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
121.760 u
Densitet
6690 kg/m3
Smältpunkt
904 K   (631 ℃)
Kokpunkt
1650 K   (1377 ℃)
3 Mohs
Upptäckt år
ca. 3000 fkr

Grundämnet antimon (Sb)

Antimon är ett glänsande silvergrått grundämne som benämns Sb i det periodiska systemet, dess atomnummer är 51. Det är en spröd halvmetall som bland annat används i legeringar, batterier och mascara. Metallen efterfrågas inom flera olika industrier och används nu för tiden även i elektronik.

Namnet härstammar från franskan och ordet för munkdödare. Förr i tiden använde munkar antimon i samband med studier inom alkemi, dessvärre var de inte införstådda i hur oerhört giftigt ämnet är. Beteckningen Sb syftar på spetsglans och härstammar från stibium, ett ord som romarna använde under antiken då ämnet utgjorde en ingrediens i smink avsett för ögon. I naturen är det svårt att finna ren antimon. Vanligast är att det ingår i någon förening med svavel. Ordagrant betyder antimon "inte ensam" på grekiska, anti monos. Ämnet förekommer i länder som Algeriet, Bolivia, Kina och Mexiko. I Europa framstår Frankrike och Italien som de säkraste länderna att finna det i.

Skriv en kommentar