Grundämnet antimon (Sb)

Antimon är grundämne 51 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för antimon vilket betyder att antimon har femtioen protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för antimon är Sboch grundämnet hör till ämnesklassen halvmetaller.

Grundläggande data om antimon

  ››  Klicka här för att läsa mer om antimon

Engelskt namn
Antimony
Kemiskt tecken
Sb
Atomnummer
51
Grupp
15
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
121,760 u
Densitet
6690 kg/m3
Smältpunkt
904 K   (631 ℃)
Kokpunkt
1650 K   (1377 ℃)
3 Mohs
Upptäckt år
ca. 3000 fkr

Antimon är ett glänsande silvergrått grundämne som benämns Sb i det periodiska systemet, dess atomnummer är 51. Det är en spröd halvmetall som bland annat används i legeringar, batterier och mascara. Metallen efterfrågas inom flera olika industrier och används nu för tiden även i elektronik.

Namnet härstammar från franskan och ordet för munkdödare. Förr i tiden använde munkar antimon i samband med studier inom alkemi, dessvärre var de inte införstådda i hur oerhört giftigt ämnet är. Beteckningen Sb syftar på spetsglans och härstammar från stibium, ett ord som romarna använde under antiken då ämnet utgjorde en ingrediens i smink avsett för ögon. I naturen är det svårt att finna ren antimon. Vanligast är att det ingår i någon förening med svavel. Ordagrant betyder antimon "inte ensam" på grekiska, anti monos. Ämnet förekommer i länder som Algeriet, Bolivia, Kina och Mexiko. I Europa framstår Frankrike och Italien som de säkraste länderna att finna det i.

Skriv en kommentar