Grundämnen.com/Uppslagsbok/Systematiskt grundämnesnamn

Systematiskt grundämnesnamn

Ett systematiskt grundämnesnamn är ett tillfälligt namn som tilldelas nyligen upptäckta grundämnen, eller grundämnen som är förutspådda men inte har kunnat syntetiserats ännu. Utifrån dessa systematiska grundämnesnamn bestäms också den tillfälliga kemiska beteckningen. Först efter att ett grundämne har syntetiserats och bekräftats det ett permanent namn och en permanent kemisk beteckning.

De senaste namngivna grundämnena

I nuläget finns det inge grundämne som har ett systematiskt grundämnesnamn som sitt grundämnesnamn. De fyra senaste grundämnena att få ett officiellt namn är nihonium, moskovium, tenness och oganesson. Dessa fyra grundämnen blev bekräftade av IUPAC i december 2015, och då inleddes en process där man skulle ta fram förslag på permanenta namn och kemiska beteckningar för grundämnena. I juni 2016 offentliggjordes slutligen namnförslagen för de permanenta namnen på grundämnena. Namnen blev officiellt godkända efter en fem månader lång publik kommenteringsperiod, vilken slutade i november 2016.

Lista över grundämnen som haft ett systematiskt grundämnesnamn


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-07-08

Skriv en kommentar