Grundämnen.com/ Periodiska systemet/38 - Strontium (Sr)

Grundämnet strontium (Sr)

Strontium är grundämne 38 i periodiska systemet, detta tal är även atomnumret för strontium vilket betyder att strontium har trettioåtta protoneri sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för strontium är Sroch grundämnet hör till ämnesklassen alkaliska jordartsmetaller.

Grundläggande data om strontium

  ››  Klicka här för att läsa mer om strontium

Engelskt namn
Strontium
Kemiskt tecken
Sr
Atomnummer
38
Grupp
2
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
87,62 u
Densitet
2540 kg/m3
Smältpunkt
1042 K   (769 ℃)
Kokpunkt
1640 K   (1367 ℃)
1,5 Mohs
Upptäckt år
1787
Upptäckt av
William Cruickshank

Grundämnet strontium har den kemiska beteckningen Sr och atomnummer 38. Strontium är en metall som ser lite silvrig ut och är något mjukare än de vanliga metallerna. Metallen strontium fick sitt namn efter den skotska byn det upptäcktes i. Det är en metall som reagerar kraftig med ett antal andra saker, som till exempel luft och vatten. Strontium är även det 15:e vanligaste grundämnet att hitta i jordskorpan. Metallen är en alkalisk jordmetall, alla alkaliska jordmetaller är silvriga och reagerar lätt med halogener (något som förekommer i många salter).

Strontium går att hitta efter en atombomb exploderat. Även om det är en metall så finns det likheter med kalcium angående vad som händer om strontium finns i en persons kropp, båda lagras på samma sätt i skelettet.

Strontium används på en mängd varierade sätt, ett exempel är att det används för att blockera olika sorters strålning. Ett annat är att det kan finnas i vissa fyrverkerier för att ge en lila färg.

Skriv en kommentar