Grundämnet curium (Cm)

Curium är grundämne 96 i det periodiska systemet. Detta tal är även atomnumret för curium vilket betyder att curium har nittiosex protoner i sin atomkärna. Den kemiska beteckningen för curium är Cm och grundämnet hör till ämnesklassen aktinoider.

Curium i det periodiska systemet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
* La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
** Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bläddra mellan närliggande grundämnen
Americium    ←   Curium   →    Berkelium
Engelskt namn
Curium
Kemiskt tecken
Cm
Ämnesklass
Atomnummer
96
Grupp
3
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
247 u
Densitet
13510 kg/m3
Smältpunkt
1613 K   (1340 ℃)
Kokpunkt
3383 K   (3110 ℃)
[Rn] 5f76d17s2
Fullständig elektronkonfiguration:
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f76d17s2
Upptäckt år
1944
Upptäckt av
Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso
Grundläggande data om grundämnet är avläst från Wikipedia

Allmänt om grundämnet curium

Curium är en hård transuranisk radioaktiv metall som till utseendet är silverfärgat, men i mörkret glöder curium med en lila färg. Curium är ett syntetiskt grundämne, dvs. det existerar inte naturlig på jorden utan kan generellt sett bara skapas i t.ex. en partikelaccelerator. Alla kända curiumisotoper är radioaktiva, och faktum är att curium är ett av de mest radioaktiva grundämnena som man kan isolera. Främst två av dess isotoper (242Cm och 244Cm) är väldigt kraftiga alfastrålare. Alfastrålning är en typ av joniserande strålning som består av alfapartiklar (atomkärnor av helium).

Curiums anvädningsområden

Curium används i huvudsak som en komponent när man framställer tyngre grundämnen, men även för att framställa 238Pu (plutonium-238) som används som energikälla i utrustning som är tänkta att fungera under lång tid, t.ex. i rymdsomder såsom landaren Philae som i november 2014 landade på kometen 67P/Churyumov–Gerasimenko.

Kort historik om curium

Grundämne 96 upptäcktes 1944 av Glenn T. Seaborg, Ralph A. James och Albert Ghiorso vid University of California i Berkeley i Kalifornien i USA. Upptäckten var dock sekretessbelagd på grund av sin koppling till Manhattanprojektet, och kunde inte publiceras förrän i november 1945. Curium fick sitt namn efter den polska fysikern och kemisten Marie Curie och hennes man Pierre Curie, som båda (men framför allt Marie) är välkända för sitt arbete inom radioaktivitet, och som själva upptäckte grundämnet radium.


Skrivet av Stefan Johansson
Texten uppdaterades senast 2020-06-30

Skriv en kommentar